Ik ontvang groenestroomcertificaten, kom ik ook in aanmerking voor de retroactieve investeringspremie?

De uitspraak van het Grondwettelijk Hof verandert niets aan het systeem van de groenestroomcertificaten. Ook wie (voor een installatie kleiner of gelijk aan 10 kVA) groenestroomcertificaten ontvangt, kan een retroactieve investeringspremie krijgen als de referentie-installatie (voor het jaar dat van toepassing is) niet het beoogde rendement van 5% zou halen.