Wie betaalt de factuur van de retroactieve investeringspremie?

Sommige kosten voor de terugdraaiende tellers werden via het oude systeem doorgerekend in de energiefactuur van ons allemaal. Het Grondwettelijk Hof vernietigt dat nu. De oplossing van de Vlaamse Regering bestaat erin de retroactieve investeringspremie uitdrukkelijk niet in de energiefactuur verrekenen, maar open en transparant op te nemen in de Vlaamse begroting. Zo wordt de energiefactuur verlaagd voor alle elektriciteitsverbruikers. Er worden dus geen kosten doorgeschoven naar de energiefactuur.