Ik krijg een digitale gasmeter. Vervangt Fluvius dan ook mijn elektriciteitsmeter door een digitale meter?

Als er bij u een digitale gasmeter geplaatst wordt, wordt er standaard ook een digitale elektriciteitsmeter geplaatst ter vervanging van de klassieke elektriciteitsmeter. De communicatie van de gasmeter loopt immers via de elektriciteitsmeter. Enkel de digitale elektriciteitsmeter heeft een communicatie-eenheid en is dus essentieel voor zowel de digitale gasmeter en watermeter.

De Vlaamse Overheid heeft echter beslist om tot 1 juli 2021 geen digitale meters te plaatsen bij zonnepaneleneigenaars die hun installatie in dienst hebben genomen voor eind 2020, de zogenaamde ‘pauzeknop'. Daarom kan de klant voorlopig zijn bestaande klassieke elektriciteitsmeter toch behouden en wordt voorlopig alleen een digitale gasmeter geplaatst door Fluvius.