Kan ik vervroegd een digitale meter aanvragen?

Ja. Als u vervroegd vrijwillig een digitale meter wil, kan u nu al de plaatsing van de digitale meter bij Fluvius aanvragen

Ook in dat geval zal u aanspraak maken op de retroactieve investeringspremie. De retroactieve investeringspremie wordt met 100 euro verhoogd voor eigenaars van zonnepanelen - in dienst genomen voor 2021 - die zelf een digitale meter aanvragen.

Meer specifiek geldt de bonus van 100 euro voor wie tussen de datum van de inwerkingtreding van het besluit (volgens de huidige planning eind juni 2021 of in de eerste helft van juli 2021) en 31 december 2023 zelf een digitale meter aanvraagt bij Fluvius.