Waarom mag men in Wallonië de digitale meter wel weigeren?

Elk gewest bepaalt zijn eigen beleid en tarieven, bijvoorbeeld voor het gebruik van het distributienet, dat is het gevolg van de (gedeeltelijke) regionalisering van het energiebeleid. Wallonië kent ook het systeem van de terugdraaiende teller. De volledige uitrol van de digitale meter moet in Wallonië nog beginnen.
 

Hoe komt dat? De Europese regelgeving verplicht de lidstaten om in het kader van de uitrol van de digitale meter een kostenbatenanalyse op te maken. Als die kostenbatenanalyse positief is dan moet de lidstaat de digitale meters verplicht uitrollen. Aangezien de kostenbatenanalyse in het Vlaamse Gewest positief was, besliste het Vlaamse Gewest conform de Europese regelgeving de digitale meter voor 80% uit te rollen tegen 2024 en volledig uit te rollen tegen uiterlijk 2029. Het is een logistieke en technische onmogelijkheid om de +/-3,3 miljoen klassieke elektriciteitsmeters allemaal gelijktijdig te vervangen. Dat is een proces van enkele jaren.

 

Het verschil met het Waalse Gewest is dat hun kostenbatenanalyse in 2017 nog negatief was en zij dus nog niet verplicht zijn om de digitale meters globaal uit te rollen. Volgens de Europese regelgeving moeten ze - zolang de vorige kostenbatenanalyse negatief is - om de vier jaar een nieuwe kostenbatenanalyse maken. Dit jaar zal het Waalse Gewest dus een nieuwe kostenbatenanalyse moeten opmaken. Is die nieuwe kostenbatenanalyse positief, dan moeten ook zij de digitale meter verplicht uitrollen.