Wat is de planning van de verdere uitrol van de digitale meter?

De Vlaamse Overheid heeft beslist om tot 1 juli 2021 geen digitale meters te plaatsen bij zonnepaneleneigenaars die hun installatie in dienst hebben genomen voor eind 2020. Dat is tot de retroactieve investeringspremie in de regelgeving is opgenomen.

Tenzij de zonnepaneleneigenaar hier zelf expliciet om vraagt.

De Vlaamse Regering zal ook afstappen van het plan om prioritair (tegen eind 2022) een digitale meter te plaatsen bij zonnepaneleneigenaars die hun installatie in dienst hebben genomen voor eind 2020. Ze stelt nog steeds 80% van alle Vlaamse aansluitingen van digitale meters voorop tegen eind 2024 en 100% tegen 1 juli 2029.

Het voordeel is dat de digitale meter efficiënter uitgerold kan worden: straat per straat, wijk per wijk en gemeente per gemeente. Of u nu zonnepanelen heeft of niet, iedereen komt tegelijk aan bod.

Digitale meters zijn cruciaal om ons distributienet toekomstbestendig te maken en te vermijden dat er zeer grote investeringen moeten gebeuren om het distributienet te versterken. Door deze zeer grote investeringen te voorkomen, wordt er vermeden dat het distributienettarief de komende jaren fors stijgt.