Wanneer, waar en hoe kan ik deze premie aanvragen?

Let op: deze regeling kreeg op 29 oktober 2021 van de Vlaamse Regering een eerste principiële goedkeuring. Onderstaande modaliteiten zijn pas definitief na de definitieve goedkeuring. 

U zal de premie kunnen aanvragen bij Fluvius via een aanvraagmodule op haar website. Dit zal mogelijk zijn vanaf 1 april 2022.

Om in aanmerking te komen voor de premie moet u zich uiterlijk voor 1 september 2022 aanmelden via de webapplicatie van Fluvius.  

De aanmelding bevat minstens de volgende gegevens en document:

  • 1° de unieke identificatie, het rijksregisternummer, BIS-nummer of ondernemingsnummer, en de contactgegevens van de aanvrager van de premie;
  • 2° het rekeningnummer waarop de premie wordt uitbetaald;
  • 3° de identificatie van de decentrale productie-installatie aan de hand van het EAN-nummer van het toegangspunt;
  • 4° een door de aanvrager te ondertekenen verklaring op eer dat begunstigde de persoon is die het elektriciteitsdistributienettarief betaalde.
  • 5° de laatste slotfactuur of afrekeningsfactuur die de netgebruiker vóór 1 maart 2021 ontving: de startmaand van de facturatieperiode in de laatste slot- of afrekeningsfactuur die u voor 1 maart 2021 ontving, telt immers voor de berekening van het premiebedrag.
Published on: 
10-01-2022