Welk bedrag mag ik verwachten?

De tegemoetkoming, in de vorm van een premie, wordt berekend per EAN-nummer en kan per EAN-nummer slechts éénmalig worden toegekend.

De premie is een forfaitaire vergoeding en het premiebedrag is gebaseerd op:

  • de laatste dag van de leveringsperiode vervat in de laatste slot- of afrekeningsfactuur die de netgebruiker heeft ontvangen. Er zijn daarbij twee mogelijkheden:

    • als bij de de netgebruiker op 1 maart 2021 al een digitale meter (of een andere meter die de injectie en afname afzonderlijk kan meten) was geplaatst, gaat het over de slot- of afrekeningsfactuur voor 1 maart 2021;
    • als de netgebruiker na 1 maart 2021 de digitale meter (of andere meter die de injectie en afname afzonderlijk kan meten) geplaatst kreeg, gaat het over de slot- of afrekeningsfactuur voorafgaand aan de plaatsing van die meter;  
  • het aantal kVA van de omvormer van uw decentrale productie-installatie (zoals zonnepanelen, kleine windturbine,…);
  • en het gemiddelde distributienettarief.

Per maand waarin de laatste slot-of afrekeningsfactuur viel, is een bedrag vastgelegd per KVA van het omvormervermogen van de zonnepaneleninstallatie. 

Voor netgebruikers bij wie op 1 maart 2021 al een digitale meter (of aan andere meter die de injectie en afname afzonderlijk kan meten) is geplaatst, is het premiebedrag per kVA:
maand van de laatste dag van de leveringsperiode vervat in de slot- of afrekeningsfactuur: Bedrag per kVA omvormer
maart 2020 € 0.10
april 2020 € 0
mei 2020 € 1.71
juni 2020 € 5.21
juli 2020 € 8.76
augustus 2020 € 12.53
september 2020 € 15.71
oktober 2020 € 16.84
november 2020 € 15.70
december 2020 € 12.03
januari 2021 € 7.42
februari 2021 € 3.33

Voorbeelden: de maand van de laatste dag van de leveringsperiode in de slot -of afrekeningsfactuur die u voor 1 maart 2021 ontvang, valt in november 2020, en u heeft een zonnepaneleninstallatie met een omvormervermogen van 4 kVA. De premie bedraagt dan 15,70 euro x 4 = 62,80 euro.

De digitale meter is geplaatst uiterlijk 1 maart 2021: bij een netgebruiker werd op 17  oktober 2020 een digitale meter geplaatst, wat ook een afrekeningsfactuur op datum van 3 november 2020 met zich meebracht voor de leveringsperiode 19 juni 2020 tot en met 17 oktober 2020. Zijn volgende factuur zal pas komen na het verlies van het voordeel van de terugdraaiende teller. De datum die dus de hoogte van de premie vastklikt, is de maand van de laatste dag van de leveringsperiode van de factuur van 3 november 2020, dus 'oktober 2020'. De hoogte van zijn premie is €16,84 per kVA. 

Voor een zonnepaneleninstallatie met een omvormervermogen van 4 kVA, komt dat op een totaal premiebedrag van 16,84 euro x 4 = 67,36 euro.

Voor netgebruikers bij wie na 1 maart 2021 een digitale meter (of een andere meter die de injectie en afname afzonderlijk kan meten) is geplaatst, kunt u het premiebedrag per kVA in de onderstaande tabellen vinden.

Let op: als de maand niet voorkomt, of het veld bij uw situatie is leeg, dan gaat het over een bedrag van 0 euro.

1. Voor een digitale meter geplaatst van maart 2021 tot en met september 2021:

'maand van laatste afrekening' = maand van de laatste dag van de leveringsperiode vervat in de slot- of afrekeningsfactuur. 

tabel 2: premiebedragen per KVA, voor de premie voor teveel betaalde netkosten bij overschakelen naar een digitale meter2. Voor een digitale meter geplaatst van november 2021 tot en met juni 2022:

'maand van laatste afrekening' = maand van de laatste dag van de leveringsperiode vervat in de slot- of afrekeningsfactuur. 

tabel 1: premiebedragen per KVA, voor de premie voor teveel betaalde netkosten bij overschakelen naar een digitale meter

Met de calculator in de rechterkolom kunt u een simulatie maken van het premiebedrag dat u kunt verwachten (als u aan de voorwaarden voldoet).  

Met deze calculator kunt u een simulatie maken van de premie voor teveel betaalde nettarieven. 

Published on: 
29-04-2022