Een warmtepomp als hoofdverwarming, wat betekent dat?

De retroactieve investeringspremie voor warmtepompen is bedoeld voor eigenaars die investeerden in een warmtepomp als toekomstgericht, energie-efficiënt verwarmingssysteem. Airco’s zijn daarom uitgesloten van de retroactieve investeringspremie.

Een elektrische warmtepomp wordt in het kader van de retroactieve investeringspremie als hoofdverwarming beschouwd, als deze niet louter instaat voor koeling en aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • de elektrische warmtepomp is aangesloten op een centraal verwarmingssysteem voor ruimteverwarming (dus met radiatoren, vloerverwarming, convectoren,…) en gebruikt water als warmtevloeistof;
  • of de elektrische warmtepomp met lucht als afgiftemedium staat in voor het grootste deel van de warmtevraag voor de ruimteverwarming van de gebouweenheid.

Warmtepompen die specifiek dienen voor warmwaterproductie en warmtepompboilers staan niet in voor de ruimteverwarming en komen dus niet in aanmerking voor de retroactieve investeringspremie.

Belangrijk: deze informatie geldt onder voorwaarde van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering dat gepland staat voor na de zomer.
Op vrijdag 9 juli 2021 werd het besluit van de Vlaamse Regering voor de tweede keer principieel goedgekeurd.
Er zijn naar aanleiding van de adviezen nog wijzigingen en aanvullingen mogelijk.