Wanneer kan ik de retroactieve investeringspremie aanvragen?

Voor de retroactieve investeringspremie voor een warmtepomp (in combinatie met zonnepanelen) is het ontwerpbesluit op vrijdag 4 juni voor de eerste keer principieel goedgekeurd. Nu moet de Vlaamse Regering nog advies krijgen van de VREG, de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en de Raad van State. Als alle adviezen ingewonnen en verwerkt zijn, kan het besluit definitief worden goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Het zal dus nog  tot in het najaar duren vooraleer deze bijkomende premie kan worden aangevraagd.

Als deze goedkeuringsprocedure is afgerond, krijgen eigenaars die al een digitale meter (of een andere meter die de injectie en afname afzonderlijk kan meten) hebben, zes maanden de tijd om de premie aan te vragen. Eigenaars die op dat ogenblik nog een klassieke Ferrarismeter hebben, moeten hun premie binnen zes maanden na de plaatsing van de nieuwe meter en uiterlijk op 31 december 2025 aanvragen.

Merk op: de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen vraagt u afzonderlijk aan. Let hierbij goed op de aanvraagtermijnen.
Lees het antwoord op de vraag 'Wanneer kan ik de retroactieve investeringspremie aanvragen?': voor wie zonnepanelen en een digitale meter of voor wie (nu nog) een klassieke Ferrarismeter heeft.