Aan welke voorwaarden moeten de installatie en de aanvraag voldoen voor de retroactieve investeringspremie?

Belangrijk: deze informatie geldt onder voorwaarde van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering. Volgens de huidige planning volgt dat na de zomer.
Op vrijdag 9 juli 2021 werd het besluit van de Vlaamse Regering voor de tweede keer principieel goedgekeurd.
Er zijn naar aanleiding van de adviezen dus nog wijzigingen en aanvullingen mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige retroactieve investeringspremie voor microwarmte-krachtkoppeling of kleine windmolen, moeten uw installatie en uw aanvraag aan álle onderstaande voorwaarden voldoen:

  • uw installatie heeft een vermogen van maximaal 10 kVA en is in dienst genomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020;
  • uw installatie is aangesloten op het distributienet, is in staat elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet en heeft dat gedurende de laatste twaalf maanden nog gedaan;
  • de regeling van de terugdraaiende teller was op uw installatie van toepassing op het moment van de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof;
  • uw installatie is uiterlijk op 1 oktober 2021 aangemeld bij de  distributienetbeheerder (Fluvius);
  • er is een digitale meter geplaatst of een andere meter die de injectie en afname afzonderlijk kan meten;
  • de eigenaar of gebruiker van de installatie heeft de netbeheerder vanaf 1 januari 2025 voor de plaatsing van de digitale meter niet de toegang geweigerd tot de ruimte waar de elektriciteits- of aardgasmeter staat;
  • er mag geen rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige schade zijn ingediend.