Wanneer, waar en hoe kan ik de retroactieve investeringspremie aanvragen?

Voor de retroactieve investeringspremie voor microwarmte-krachtkoppeling en kleine windmolens is het besluit van de Vlaamse Regering op vrijdag 9 juli 2021 voor de tweede keer principieel goedgekeurd. Nu moet de Vlaamse Regering nog advies krijgen van de Raad van State. Als alle adviezen ingewonnen en verwerkt zijn, kan het besluit na de zomer definitief goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad  gepubliceerd worden.
Het zal dus nog tot in het najaar duren vooraleer deze bijkomende premie aangevraagd kan worden.

Als de procedure afgerond is, krijgen eigenaars die al een digitale meter hebben, zes maanden de tijd om de premie aan te vragen vanaf de bekendmaking van het besluit van de Vlaamse Regering in het Belgisch Staatsblad.
Eigenaars die op dat ogenblik nog een klassieke Ferrarismeter hebben, moeten hun premie binnen zes maanden na de plaatsing van de digitale meter en uiterlijk op 31 december 2025 aanvragen.

Merk op: de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen vraagt u afzonderlijk aan. Let hierbij goed op de aanvraagtermijnen.
Lees het antwoord op de vraag 'Wanneer kan ik de retroactieve investeringspremie aanvragen?': voor wie zonnepanelen en een digitale meter of voor wie (nu nog) een klassieke Ferrarismeter heeft.

U zal uw aanvraag kunnen indienen via de website van Fluvius. Dit wordt mogelijk na de definitieve goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering. De uitbetaling zal via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap gebeuren.

Uw aanvraag moet volgende informatie voorzien:

  • de unieke identificatie, het rijksregisternummer, BIS-nummer of ondernemingsnummer, en de contactgegevens van de aanvrager van de retroactieve investeringspremie;
  • het rekeningnummer waarop de retroactieve investeringspremie wordt uitbetaald;
  • de identificatie van de decentrale productie-installatie aan de hand van het EAN-nummer van het toegangspunt (gekend bij Fluvius);
  • de datum van indienstneming van de decentrale productie-installatie;
  • het geïnstalleerd vermogen van de decentrale productie-installatie uitgedrukt in kWe;
  • de datum van de plaatsing van de digitale meter (gekend bij Fluvius);
  • de technologie van de decentrale productie-installatie.