Ik heb een overschot aan geproduceerde stroom, wat gebeurt daarmee?

Alle eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter kunnen met hun elektriciteitsleverancier een terugleveringscontract afsluiten om een terugleveringsvergoeding te ontvangen voor de elektriciteit die ze produceren maar niet onmiddellijk zelf verbruiken (en dus in het net injecteren).

De V-test® van de VREG vergelijkt niet alleen de afnamecontracten van de verschillende energieleveranciers, maar ook de terugleveringscontracten.

Indien u geen terugleveringscontract afsluit met uw elektriciteitsleverancier, wordt de elektriciteit die u produceert, maar niet onmiddellijk zelf verbruikt (productieoverschot) 'gratis' op het net geïnjecteerd.