Wanneer kan ik de retroactieve investeringspremie aanvragen?

De Vlaamse Regering startte in januari 2021 een spoedprocedure om in een retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen te voorzien. Ondertussen is de procedure in een gevorderde fase beland: na de vierde principiële goedkeuring wacht de Vlaamse Regering nu opnieuw het advies van de Raad van State af. Daarna kan de Vlaamse Regering het besluit definitief goedkeuren. Als laatste stap volgt dan een publicatie in het Belgisch Staatsblad. We gaan ervan uit dat eigenaars van zonnepanelen die al een digitale meter hebben en aan de voorwaarden voldoen, in de loop van juli 2021 hun premie bij netbeheerder Fluvius kunnen aanvragen.

De premieaanvraag moet uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter ingediend zijn, via de website van Fluvius.

Werd uw digitale meter begin 2021, in 2020 of vroeger geplaatst, dan heeft u uiterlijk 6 maanden vanaf de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de retroactieve investeringspremie om uw premie aan te vragen.

Wenst u op de hoogte te blijven van wanneer het besluit in werking treedt en wanneer het premieloket opent? Schrijf u in op onze nieuwsberichten.

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Aan welke voorwaarden moeten de installatie en de aanvraag voldoen voor de retroactieve investeringspremie?