Wat gebeurt er met de elektriciteit die ik niet gebruik en in het net injecteer?

Vanaf 1 januari 2021 heeft elke eigenaar van zonnepanelen die een digitale meter heeft het recht zijn elektriciteit te verkopen die hij niet onmiddellijk zelf verbruikt en in het net injecteert. De digitale meter laat toe dat de elektriciteit die u in het net injecteert exact gemeten wordt en door een elektriciteitsleverancier aangekocht kan worden.

Alle eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter kunnen met hun elektriciteitsleverancier een terugleveringscontract afsluiten om een vergoeding te ontvangen. Dit gebeurt dus niet automatisch door de elektriciteitsleverancier.

Indien u geen teruglevercontract afsluit met uw elektriciteitsleverancier, wordt de elektriciteit die u produceert, maar niet onmiddellijk zelf verbruikt (productieoverschot) 'gratis' op het net geïnjecteerd en gebruikt om de netverliezen te dekken en dus kosten van de netbeheerder te verlagen. Dit voordeel voor de netbeheerder komt uiteindelijk ten goede van alle netgebruikers en is geen extra winst voor de netbeheerders.

De V-test® van de VREG vergelijkt niet alleen de afnamecontracten van de verschillende energieleveranciers, maar ook terugleveringscontracten.