Ik heb een meter met teruglooprem (budgetmeter) of ik heb een slimme meter uit een proefproject. Krijg ik een retroactieve investeringspremie?

Situatie 1: Ik heb een meter met teruglooprem (ook bekend als budgetmeter). Krijg ik een retroactieve investeringspremie?

Een klassieke Ferrarismeter met teruglooprem (ook bekend als budgetmeter) kan fysiek niet terugdraaien. U kreeg daarom geen prosumententarief aangerekend door Fluvius. Verder staat er in de voorwaarden voor de retroactieve investeringspremie dat uw zonnepaneleninstallatie toepassing moest maken van de regeling van de terugdraaiende teller op het moment van de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof op 1 maart 2021. 

Aangezien uw zonnepaneleninstallatie geen toepassing maakte van de regeling van de terugdraaiende teller op 1 maart 2021,  betekent dat u geen recht heeft op een retroactieve investeringspremie.

Of u een teruglooprem heeft, herkent u aan dit specifiek icoontje op het display van uw meter:

Symbool teruglooprem elektriciteitsmeter

Situatie 2: Ik heb een slimme meter uit een proefproject. Krijg ik een retroactieve investeringspremie?

Indien u beschikt over een slimme meter uit de proefprojecten van de voormalige netbeheerders Eandis en Infrax (nu gefuseerd tot Fluvius), worden de afname en injectie apart gemeten. Ook deze meter draait niet meer virtueel terug sinds 1 maart 2021, de datum dat het arrest van het Grondwettelijk Hof gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.

Omdat uw zonnepaneleninstallatie wel toepassing maakte van de regeling van de terugdraaiende teller op 1 maart 2021, kan u in aanmerking komen voor een retroactieve investeringspremie. Indien u aan alle voorwaardne voldoet, kan u deze premie vanaf 1 oktober 2021  aanvragen via de website van Fluvius tot uiterlijk 18 januari 2022. Wacht dus niet tot Fluvius een nieuwe digitale meter komt installeren om de aanvraag te starten.

Lees ook het antwoord op de vraag 'Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor de retroactieve investeringspremie?
en op de vraag 'Welke retroactieve investeringspremie mag ik verwachten?'