Ik heb een meter met teruglooprem of een slimme meter uit een proefproject. Krijg ik een retroactieve investeringspremie?

Een klassieke Ferrarismeter met teruglooprem kan niet fysiek terugdraaien. In het verleden kon u een analoge meter zonder teruglooprem aanvragen om gebruik te kunnen maken van de terugdraaiende teller. 

Of u een teruglooprem heeft, herkent u aan dit specifiek icoontje op het display van uw meter:

Symbool teruglooprem elektriciteitsmeter

Als u een klassieke meter heeft met een teruglooprem kan u dit best aan Fluvius melden via Contact Fluvius | Fluvius met vermelding van uw naam, adres of EAN-nummer, zodat dit geregistreerd kan worden. Dan wordt er bij u een digitale meter geplaatst, het eventueel eerder onterecht betaalde prosumententarief kan rechtgezet worden en in de toekomst zal u geen prosumententarief meer betalen.

Na de plaatsing van de digitale meter kan u de retroactieve investeringspremie aanvragen en uw stroomoverschot verkopen door een terugleveringscontract af te sluiten met uw elektriciteitsleverancier. De retroactieve investeringspremie wordt vanaf de publicatie van het nieuwe besluit van de Vlaamse Regering in het Belgisch Staatsblad met 100 euro verhoogd voor bestaande prosumenten die zelf een digitale meter aanvragen.

Indien u beschikt over een slimme meter uit de proefprojecten van de voormalige netbeheerders Eandis en Infrax (nu gefuseerd tot Fluvius), worden de afname en injectie apart gemeten. Ook deze meter draait niet meer virtueel terug sinds 1 maart 2021, de datum dat het arrest van het Grondwettelijk Hof gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.

U kan overwegen een digitale meter te plaatsen waarna u de retroactieve investeringspremie kan aanvragen en u uw stroomoverschot kan verkopen door een terugleveringscontract af te sluiten met uw elektriciteitsleverancier. De retroactieve investeringspremie wordt vanaf de publicatie van het nieuwe besluit van de Vlaamse Regering in het Belgisch Staatsblad met 100 euro verhoogd voor bestaande prosumenten die zelf een digitale meter aanvragen.

Lees ook het anwtoord op de vraag 'Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor de retroactieve investeringspremie?'.