Groenestroomcertificaten

Eigenaars van groenestroomproductie-installatie kunnen in bepaalde gevallen groenestroomcertificaten ontvangen. Deze hebben een waarde en kunnen verkocht worden aan de distributienetbeheerder of een elektriciteitsleverancier.

Groenestroomcertificaten voor biogas, biomassa en wind kunnen aangevraagd worden bij het VEA. Let op, installaties met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 1 januari 2018, komen niet meer in aanmerking voor groenestroomcertificaten.

Voor zonnepanelen (met een vermogen vanaf 10 kW - maximaal AC-vermogen omvormer) kan u bij uw netbeheerder terecht.

Certificaatgerechtigde installaties

Eigenaars van certificaatgerechtigde installaties moeten:

  • iedere wijziging onmiddellijk melden aan het VEA

  • om de twee jaar een nieuw keuringsverslag overmaken (enkel voor installaties groter dan 1.000 kW)

Wijzigingen meldt u best via de toepassing ExpertBase.

Het VEA volgt voortdurend de evoluties van groene stroom en WKK op. De steun wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig afgestemd op de reële noden.

Hoeveel kWh voor een certificaat?

Bandingfactor en nodige stroomproductie voor een groenestroomcertificaat

Overzicht zonnepanelen (per startdatum).

Overzicht windenergie (per startdatum).

Nuttige websites

Uw distributienetbeheerder is uw aanspreekpunt voor zonnepanelen

Op de website van de VREG vindt u meer informatie over: