Aanvraagprocedure certificaten

Voordat u begint, kijkt u best na of het project voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor groenestroomcertificaten of warmte-krachtcertificaten. Alle aanvragen moeten ingediend worden via het online formulier in ExpertBase. Het aanvraagformulier wordt in de toepassing een actie genoemd.

U moet enkel een nieuw dossier aanmaken als er voor de installatie of het project nog nooit een dossier werd ingediend. Er kan maar één groenestroom- of warmte-krachtdossier per installatie aangemaakt worden. Als u zowel groenestroomcertificaten als warmte-krachtcertificaten wenst aan te vragen, moet u twee aparte dossiers aanmaken.

Als u in het verleden al een principeaanvraag heeft ingediend en u wilt de definitieve aanvraag opstarten, moet u in het bestaande dossier een nieuwe actie aanmaken. Als u het dossier niet terugvindt in ExpertBase, kan u VEA contacteren.

Als u een aanvraag voor ingrijpende wijziging wilt indienen voor een warmte-krachtinstallatie, start u van het bestaande dossier (actie ingrijpende wijziging).

Let op, als uw project valt binnen een projectspecifieke projectcategorie moet u eerst een aanvraag voor projectspecifieke OT en BF aanvragen!

U kan een voorlopige aanvraag indienen voor een groenestroom- of warmte-krachtproductie-installatie die nog in de planningsfase zit (= gebouwd moet worden) als u zekerheid wenst over bepaalde parameters zoals de startdatum. Op basis van de gegevens uit de aanvraag wordt een principebeslissing genomen die drie jaar geldig is. Gedurende deze periode kan het project niet meer wijzigen.

U kan een definitieve aanvraag indienen voor een groenestroom-of warmte-krachtproductie-installatie die in werking is.

Een wijziging van een warmte-krachtinstallatie die ouder is dan tien jaar (voor motoren) en vijftien jaar (voor turbines) kan erkent worden als ingrijpende wijziging.