Opfrissingscursus certificaat van bekwaamheid

Het certificaat van bekwaamheid is zeven jaar geldig. In de laatste twee jaar dat het certificaat geldig is, kan de installateur het certificaat verlengen via volgende stappen: 

 1. Inschrijven bij een erkende opleidingsinstelling
 2. Het handboek in zelfstudie doornemen;
 3. 3 uur bijscholing volgen in een erkende opleidingsinstelling; 
 4. Slagen voor het opfrissingsexamen bij een erkende exameninstelling; 
 5. Een aanvraag indienen tot verlenging van zijn certificaat bij het certificeringsorgaan.

De bijscholing heeft de bedoeling om de kandidaten bij te scholen over recente wijzigingen in hun vakgebied, zowel wat betreft wetgeving als nieuwe ontwikkelingen, zonder hiervoor een grote extra werkbelasting voor hen te creëren. Lees hier de volledige procedure.  

Huidige status opleidingsmateriaal

Het lesmateriaal om het certificaat te verlengen, is nog niet klaar voor iedere technologie. De huidige status vindt u hier ( laatste update 28 juli 2021) :
Beschikbaar:

 • thermische zonne-energiesystemen voor sanitair warm water;
 • thermische zonne-energiesystemen combinatie warm water én ruimteverwarming;
 • ondiepe geothermische systemen.

Verwacht zomer 2021:

 • fotovoltaïsche zonne-energiesystemen;
 • warmtepompen.

Verwacht najaar 2021:

 • biomassaketels.

Indien u uw certificaat wil verlengen en het opleidingsmateriaal staat als beschikbaar op deze webpagina, dan neemt u contact op met de erkende opleidingsinstelling

Informatie voor opleidingscentra en sectorfederaties

Via training@rescert.be kan u dat cursusmateriaal raadplegen en feedback geven op de ontwerpversie(s) van de cursus(sen). Het volledige, definitieve lesmateriaal wordt enkel door RESCert aan de erkende opleidings- en examencentra verdeeld.

Op deze pagina worden de handboeken van de opfrissingscursussen vrij ter beschikking gesteld. Voor volgende technologieën is er al een eerste versie van het handboek beschikbaar.