Certificaat van bekwaamheid - info opleidings- en examencentra

Om de kwaliteit van groene energie-installaties op hoog niveau te tillen, zijn meer installateurs met een grondige kennis van zaken nodig. Daarom promoot het VEKA met het Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest het "certificaat van bekwaamheid voor installateurs voor groene energiesystemen".

Alleen installateurs die een erkende specifieke opleiding volgen én slagen voor het examen kunnen een certificaat in hun categorie behalen.

Opleiding of examen organiseren?

Voor elke categorie waarvoor u een opleiding of examen wenst aan te bieden aan installateurs, moet u een specifieke erkenningsaanvraag indienen bij het VEKA.

Bezorg ons het ingevuldedocx bestandAanvraag erkenning voor de opleiding en het examen voor gecertificeerd installateur hernieuwbare energie (115 kB) per aangetekende post. Bij het behandelen van de aanvraag kan het VEKA bijkomend inlichtingen of documenten opvragen.

Inhoud van de opleidingen en examens

Omdat het certificaat in de drie gewesten geldig is, is de inhoud en het niveau van de lessenreeksen en examens overal in de drie gewesten gelijk. De invulling van de opleidingen en examens ligt voor elke categorie vast en moet door alle opleidings- en examencentra nageleefd worden.
Download de voorschriften voor de opleidingen en examens uit deze tabel:

Voor elke categorie heeft het VEKA een werkpakket ter beschikking, bestaande uit volgende onderdelen:

  • competentiebeschrijving kandidaat-cursist;
  • kennistest basiscompetentie kandidaat-cursist;
  • handboek;
  • profiel lesgever;
  • materiaallijst;
  • powerpoint-presentatie;
  • examen theorie & praktijk (uitsluitend in te kijken, wordt niet overgemaakt).

Het certificeringsorgaan RESCert staat o.a. in voor het beheer en het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid aan de  installateurs voor groene energiesystemen.

Nuttige websites

Op www.rescert.be vindt u het overzicht van de erkende centra.

 

Published on: 
23-01-2018