Certificaat van bekwaamheid - info installateurs

Hoge energieprijzen, interessante premies en sinds januari 2014 de verplichting bij nieuwbouw, vergroten de vraag naar groene-energie-installaties. Steeds meer bedrijven proberen een graantje mee te pikken van dit succes.

Het ontwerpen en plaatsen van systemen voor groene energie is weggelegd voor bekwame vaklui. Helaas neemt niet elke installateur het even nauw met de regels van de kunst, waardoor teveel installaties technische mankementen, een te lage opbrengst of te korte levensduur hebben.

Om de kwaliteit te verbeteren, hebben het Vlaamse, Brusselse en Waalse Gewest een certificatiesysteem uitgewerkt voor installateurs van groene energiesystemen.

Alleen installateurs die een erkende specifieke opleiding volgen én slagen voor het examen kunnen een certificaat in hun categorie (biomassaketels,  fotovoltaïsche zonne-energiesystemen, ondiepe geothermische systemen, thermische zonne-energiesystemen voor sanitair warm water, de combinatie warm water-ruimteverwarming of warmtepompen) behalen.

Het certificaat is zeven jaar geldig. Meer informatie omtrent het verlengen van het certificaat vindt u hier.

Uw voordelen
  • Meer (vertrouwen bij) klanten: sinds 1/7/2017 is het certificaat verplicht indien de klant nog een zonneboiler of warmtepomp premie wil krijgen. Vanaf 1/1/2021 is het certificaat verplicht indien de klant een premie voor zonnepanelen wil. Voor de overige installaties, is er nog geen verplichting. Door er nu al voor te kiezen, geeft u zwart-op-wit aan dat u er zelf op staat een installatie aan te bieden die tegelijk goed berekend en goed geplaatst is.
  • Sterk op de arbeidsmarkt: vanaf 2014 moeten gelabelde installatiebedrijven installateurs met een certificaat van bekwaamheid in dienst hebben. 
  • Werkterrein en promotie “zonder grenzen”: de drie gewesten zetten samen hun schouders onder dit initiatief, ze zullen in hun communicatie steeds meer de nadruk leggen op het belang van een vakman met certificaat o.a. via websites, publicaties (premies, bouwen en verbouwen, groene energie), campagnes, persartikels, bouwbeurzen, … Ze krijgen hiervoor de medewerking van o.a. FOD Economie, Bouwunie, de Vlaamse Confederatie Bouw, het Wetenschappelijk Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, vzw Quest en de opleidingscentra.
  • Cursusgeld deels terugbetaald: er zijn financiële tegemoetkomingen voorzien voor werkgevers en cursisten (Fonds voor Vakopleiding in de Bouwsector, Sectorfonds Vormelek vzw, Unizo, Bouwunie, Opleidingscheques VDAB, KMO-portefeuille Agentschap Ondernemen).
Zij hebben al hun certificaat

Het overzicht van de installateurs die een certificaat van bekwaamheid op zak hebben, vindt u  op de website van RESCert.

 

Zie de website van RESCert voor de erkende opleidingsinstellingen.

Published on: 
19-08-2019