Bio-energie

Dit certificaat op niveau van de installateur moet door opleiding en controle verzekeren dat installaties voor groene energie (o.a. biomassaketels) volgens de regels van de kunst geplaatst worden.

Ecologiepremie voor de productie van warmte door vergisting van biomassa of afvalwater tot 1 MW.

Nuttige websites
Voor gezinnen

Informatie over

Published on: 
18-03-2019