Handleiding ExpertBase

Download hier de pdf bestandExpertBase Handleiding (6.29 MB)

Is er een onderwerp dat volgens u ontbreekt of uitgebreider aan bod mag komen? Breng ons hiervan op de hoogte.

Hieronder worden enkele onderwerpen uitgelicht.

Waar kan ik de certificaten terugvinden?

De certificaten en garanties van oorsprong vindt u in VREG-platform in de portefeuille of bij de transacties. De rechtstreekse link naar het VREG-platform is https://certificaatbeheer.vlaanderen.be/Vreg.handelsdatabank.web

Heb ik toegang nodig tot het VREG-platform?

Om toegang te hebben tot de certificaten van een onderneming moet u beschikken over het recht VREG TradeBase Rekeninghouder.

Enkel de lokale beheerder kan u via Gebruikersbeheer toegang geven tot het VREG-platform.

Wanneer ontvang ik mijn certificaten en garanties van oorsprong?

De certificaten en garanties van oorsprong ontvangt u twee maanden na de productiemaand. Op voorwaarde dat alle gegevens tijdig overgemaakt worden en de installatie blijft voldoen aan de voorwaarden. Als u bij uw voorkeuren instelde dat u een automatische mail wil ontvangen, dan krijgt u een mail telkens als certificaten of garanties van oorsprong aangemaakt zijn.

Welke gegevens er nodig zijn om de groenestroom- of warmte-krachtcertificaten te berekenen en hoe lang u recht heeft op aanvaardbare certificaten, is beschreven in de beslissing van het VEKA. Als u voor de berekening van de certificaten meetgegevens moet overmaken, dan moet u hiervoor het meest recente rapporteringsmodel gebruiken. Deze vindt u terug in het detail van uw dossier.

Als u na drie maanden na de productiemaand in een goedgekeurd dossier (status Beslist) geen certificaten ontvangen heeft, kan dit een van volgende oorzaken hebben:

 • er ontbreken meetgegevens of deze werden laattijdig overgemaakt.
 • er werden gegevens opgevraagd en deze werden niet binnen de gevraagde termijn overgemaakt.
 • de keuring is verlopen en werd niet vernieuwd.
 • de steunperiode is voorbij.
 • enkel voor WKK:
  • De definitieve aanvraag ingrijpende wijziging is nog in behandeling. De warmte-krachtcertificaten kunnen pas toegekend worden, als de aanvraag afgehandeld (beslist) is.
  • De installatie heeft een negatieve RPE.
  • De gerealiseerde warmte-krachtbesparing is negatief.
  • enkel als startdatum voor 1 januari 2013 is: De factor X die de degressiviteit van de installatie uitdrukt is 0.

Kan ik een e-mail ontvangen, zodra de certificaten aangemaakt zijn?

Ja dat kan, als u volgende stappen uitvoert:

 • Meld aan in het VREG-platform.
 • Klik rechts bovenaan op Mijn gegevens.
 • Klik rechts beneden op de knop Wijzigen.
 • Controleer bij bedrijfgegevens het algemeen e-mailadres. Pas dit aan indien nodig.
 • Klik nadien op tab Voorkeuren.
 • Klik op de zwarte pijl naast E-mail instellingen (als deze ingeklapt is).
 • Vink Ik wil een automatische e-mail ontvangen wanneer steuncertificaten of garanties van oorsprong worden toegekend aan.
 • Klik rechts beneden op de knop opslaan om de voorkeuren op te slaan.

Hoe kan ik controleren of de certificaten aangemaakt zijn?

 • Meld aan in het VREG-platform.
 • Klik in de menu Transactie op Transactie zoeken.
 • Selecteer Aanmaak bij Transactietype.
 • Klik op Zoeken.
 • Via uitgebreide zoeken (vlak boven de knop zoeken) kan u
 • nagaan of certificaten werden toegekend voor een bepaalde productieperiode,
 • één specifieke installatie selecteren (begin het dossiernummer te typen in het invulveld, vink nadien het dossiernummer aan).

Groenestroom- of warmte-krachtcertificaten verkopen

In het VREG-platform kan u via een transactie (manueel) of via een automatische verkoop uw certificaten overdragen aan een andere partij.

 • Start de transactie Verkoop minimumprijs (Transactie invoeren > tweede tabblad), als u de certificaten wil verkopen aan de minimumprijs.

  • Enkele weken later nadat u uw certificaten heeft overgedragen aan de netbeheerder, zal u een bestelbon ontvangen met de gegevens die u op uw factuur moet vermelden.
  • Let op, als u de eerste keer uw certificaten wil verkopen aan de netbeheerder, dan moet u uw rekeningnummer invullen bij Mijn Gegevens.
 • Start de transactie Verkoop als u dit met een andere partij (die niet de netbeheerder is) contractueel overeengekomen bent om uw certificaten aan hen over te dragen. De tegenpartij zal de verkoop moeten aanvaarden.
 • Voeg een automatische verkoop toe, als alle certificaten automatisch overgezet moeten worden naar de aangeduide partij.

Transactietypes

De meest gebruikte transactietypes zijn:

 • Aanmaak: overzicht van de toegekende certificaten vanaf november 2016.
 • Verkoop aan minimumprijs: deze certificaten werden overgedragen aan de netbeheerder aan de wettelijk bepaalde minimumprijs
 • Verkoop: deze certificaten of garanties van oorsprong werden overgedragen aan een andere partij.
 • Toewijzing aan andere verbruiker: deze garanties van oorsprong werden toegewezen aan een andere verbruiker. Deze andere gebruiker kan deze garanties van oorsprong gebruiken voor het hernieuwbare karakter van zijn verbruik aan te tonen (= deze kunnen niet verhandeld worden).

Handleiding VREG-platform

De handleiding van het VREG-platform vindt u op de website van de VREG, daarin worden volgende punten toegelicht:

 • Certificaten of garanties van oorsprong verhandelen
 • Automatisch verkopen
 • Automatische mail wanneer certificaten werden aangemaakt
 • Hoe kan u nagaan of u uw certificaten (automatisch) verkocht werden (aan minimumprijs)?
 • Garanties van oorsprong toewijzen aan een andere verbruiker
 • Ter plaatse verbruikte garanties van oorsprong raadplegen
 • Transacties annuleren of accepteren
Published on: 
04-07-2019