Registratie

ExpertBase is een toepassing waarin dossiers van groenestroom- en warmte-krachtinstallaties worden beheerd. In deze toepassing kan u een aanvraag indienen voor het verkrijgen van:

 • groenestroomcertificaten
 • warmte-krachtcertificaten
 • garanties van oorsprong voor hernieuwbare energie uit biogas, biomasas, wind en water
 • garanties van oorsprong uit WKK

U kan ook de status van uw dossier opvolgen en wijzigingen melden op voorwaarde dat u de juiste rechten heeft ontvangen van de lokale beheerder.

Om toegang te krijgen tot ExpertBase, moet het volledig registratieproces afgerond zijn. Het registratieproces van een onderneming bestaat uit volgende stappen:

 • De onderneming wordt geregistreerd (eenmalig).
 • Het mandaat wordt goedgekeurd. De lokale beheerder wordt via mail op de hoogte gebracht.
 • De lokale beheerder geeft zichzelf of anderen toegang in gebruikersbeheer.

Nadien volstaat het om aan te melden met uw identiteitskaart of een andere digitale sleutel.

Enkele aandachtspunten voor de lokale beheerder

 • U wordt per e-mail op de hoogte gebracht, als het mandaat goedgekeurd is. Deze e-mail vertrekt onmiddellijk na de goedkeuring. Het duurt minstens 1 dag voordat u in de toepassing Gebruikersbeheer kan aanmelden (namens de onderneming).
 • Als u, als lokale beheerder ook toegang nodig heeft tot ExpertBase of de certificaten, dan moet u uzelf ook toegang geven via Gebruikersbeheer.
Toegang tot ExpertBase (registratie)

Wenst u groenestroom- of warmtekrachtcertificaten aan te vragen, dan moet u het registratieproces volledig doorlopen. Deze registratie is noodzakelijk om toegang te krijgen tot ExpertBase en zorgt er voor dat uw dossier en de daaraan verbonden certificaten enkel toegankelijk zijn voor wie daartoe de nodige rechten heeft gekregen. Op die manier worden de vertrouwelijkheid van uw dossier en uw persoonsgegevens beschermd tegen misbruik. Voor de registratie heeft u een elektronische identiteitskaart (eID) of digitale sleutel nodig. Pas als de registratie afgerond is, heeft u toegang tot ExpertBase. De registratieprocedure is eenmalig. U moet de onderneming , maar één keer registreren.

Nieuwe gebruiker

Registratie van de onderneming

Vul eerst het docx bestandMandaat lokale beheerder ExpertBase en VREG-platform (72 kB) in en laat dit ondertekenen door de verantwoordelijke van de organisatie. Scan het volledig ingevuld en ondertekende mandaat in. Nadien kan u de registratie van de onderneming starten.

In het registratiescherm moet u volgenden gegevens toevoegen:

 • Het ondernemingsnummer zodra u op de knop zoek klikt, worden de (adres)gegevens van de onderneming opgehaald worden uit de KBO-databank.
 • Gegevens van de lokale beheerder.
 • Het ingevulde en ondertekende mandaat.

Op het einde van deze registratie zal u een scherm met Succesvolle registratie zien. De registratie zal nagekeken worden worden. De verwerking kan enkele werkdagen (maximum 10) duren. 

De lokale beheerder wordt per e-mail op de hoogte gebracht of de registratie goedgekeurd is of niet. Pas na de goedkeuring van de registratie kan de lokale beheerder toegang geven aan zichzelf en andere werknemers van de organisatie.

pdf bestandEerste_registratie_voor_onderneming (395 kB)

Is de onderneming al geregistreerd?

Bij twijfel start u de registratie van de onderneming. Vul in het scherm Registratie van Onderneming en Verantwoordelijk (lokale beheerder IDM), het ondernemingsnummer in en klik op de knop Zoeken. Als de onderneming al geregistreerd is, verschijnt de melding Gelieve de lokaal beheerder van uw organisatie te contacteren voor registratie. Weet u niet wie er voor uw onderneming aangeduid is als lokale beheerder? Dan kunt u het gratis nummer 1700 contacteren.

In Gebruikersbeheer kan de lokale beheerder medewerkers van dezelfde onderneming en zichzelf toegang geven.

Het gebruiksrecht bepaalt of u toegang heeft tot ExpertBase of het VREG-platform. Wat u in de toepassing kan doen, wordt bepaald door het profiel. Per Gebruiksrecht mag u maximum één profiel hebben.

Overzicht gebruiksrecht en bijhorende profielen

Gebruiksrecht = Toegang tot

Profiel = Wat kan ik in de toepassing Als er één profiel aangeduid werd kan u
Combinatie is mogelijk Maximum 1 profiel per gebruiksrecht  

VREG Tradebase Rekeninghouder = certificaten

Verantwoordelijke groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong verhandelen en beheren. Gegevens wijzigen zoals de contactgegevens, bankrekeningnummer en voorkeuren.
Gebruiker groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong verhandelen en beheren.
Raadpleger

groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong raadplegen = alleen lezen rechten. Dit profiel kan geen transacties invoeren.

VEA ExpertBase Gebruiker = dossiers Aanvrager een dossier raadplegen, opstarten, ondertekenen, wijzigingen melden en de actie indienen (heeft de meeste rechten).
Certificaatbeheerder wijzigingen in besliste dossiers melden. Dit profiel kan geen nieuwe aanvragen opstarten of indienen (heeft de minste rechten).
Dossierbeheerder een dossier raadplegen, opstarten en vervolledigen. Dit profiel kan geen actie of aanvraag indienen.

 

Enkel de lokale beheerder kan volgende stappen uitvoeren. De lokale beheerder werd via een mandaat aangeduid bij de registratie van de onderneming en moet een werknemer van de organisatie zijn.

Hoe geef ik toegang tot het dossier of de certificaten?

 • Ga naar Gebruikersbeheer. U gebruikt best de browser Google Chrome. U heeft uw identiteitskaart of federaal token nodig.
 • Bij het aanmelden kiest u de optie: Aanmelden namens een onderneming of organisatie.
 • Klik op Snel recht toekennen. Selecteer of voeg de persoon toe waaraan u een recht wenst toe te voegen.
  • Als de persoon niet weergegeven wordt in de lijst, klikt u op Persoon toevoegen. Vul het rijksregisternummer van die persoon in en klik op Ga verder. De gegevens zullen uit het rijksregister opgehaald worden. De contactgegevens zal u moeten aanvullen.
 • Kies het gebruikersrecht.
  • Als u toegang nodig heeft tot het dossier, dan moet de lokale beheerder u het gebruiksrecht VEA ExpertBase Gebruiker geven met 1 profiel (bijvoorbeeld Aanvrager).
  • Als u toegang nodig heeft tot de certificaten, dan moet de lokale beheerder u het gebruiksrecht VREG Tradebase Rekeninghouder geven met 1 profiel (bijvoorbeeld Verantwoordelijke).
 • Duid het gewenste profiel aan.
  In de rechterkolom mag er maar 1 profiel (bijvoorbeeld Aanvrager) geselecteerd zijn.
 • Bevestig de toekenning.
 • Herhaal bovenstaande stappen, als de gebruiker zowel toegang tot het dossier als de certificaten nodig heeft.
 • Sluit de toepassing pas af, nadat u de melding Recht succesvol toegekend ziet.
 • Een paar uur later kan de persoon aanmelden in de toepassing waaraan u toegang gegeven hebt.

Hoe pas ik een profiel aan?

Meerdere profielen veroorzaken foutmeldingen. Als er meerdere profielen aangeduid werden, dan moet de lokale beheerder de overbodige profielen verwijderen door volgende stappen uit te voeren:

 • Ga naar Gebruikersbeheer. U gebruikt best de browser Google Chrome. U heeft uw identiteitskaart of federaal token nodig.
 • Bij het aanmelden kiest u de optie: Aanmelden namens een onderneming of organisatie.
 • Vul de naam in van de persoon, waarvoor u het profiel wil aanpassen.
  Via de hoofdpagina kan er op een persoon gezocht worden door de naam van de persoon in te geven (invulveld/kader boven Mijn taken) en nadien op de knop Zoek te klikken. De gegevens van deze persoon worden weergegeven (voornaam, naam, geboortedatum,...).
 • Klik op Details in de kolom Acties. U krijgt een overzicht van de gebruiksrechten van deze persoon.
 • Klik op Details om het profiel te bekijken.
 • Klik op de knop Bewerken om het profiel aan te passen.
 • Kijk na of het gewenste profiel in de rechterkolom Geselecteerd staat.
  Via de pijltjes (tussen de kolommen Beschikbaar en Geselecteerd) kan u het profiel aanpassen.
  Als er in de rechterkolom meerdere profielen staan, moet u de overbodige profielen verplaatsen naar de kolom Beschikbaar.
 • Klik (onderaan) op de knop Verder.
 • Kijk de gegevens na.
 • Bevestig de gegevens.

Hoe verwijder ik rechten?

Als een werknemer de organisatie verlaat, dan moet de lokale beheerder de toegang (en werkrelatie) van die persoon verwijderen door volgende stappen uit te voeren:

 • Ga naar Gebruikersbeheer. U gebruikt best de browser Google Chrome. U heeft uw identiteitskaart of federaal token nodig.
 • Bij het aanmelden kiest u de optie: Aanmelden namens een onderneming of organisatie.
 • Vul de naam in van de persoon waarvoor u de toegangsrechten wil verwijderen.
  Via de hoofdpagina kan er op een persoon gezocht worden door de naam van de persoon in te geven (invulveld/kader boven Mijn taken).
 • De gegevens van deze persoon worden weergegeven (voornaam, naam, geboortedatum,...). Klik op Details in de kolom Acties.
 • U krijgt een overzicht van de gebruiksrechten van deze persoon (per onderneming). Klik rechts op de knop verwijderen.
 • U kan een reden ingeven. Klik (onderaan) op de knop Verder.
 • Als u de rechten voor deze persoon wil verwijderen, dan moet u dit bevestigen.
 • Bovenaan ziet u de melding Het gebruiksrecht is verwijderd.
 • Verwijder ook de werkrelatie, als deze persoon de organisatie verlaten heeft.

Hoe verleng ik de duur van de gebruiksrechten?

 • Ga naar Gebruikersbeheer. U gebruikt best de browser Google Chrome. U heeft uw identiteitskaart of federaal token nodig.
 • Bij het aanmelden kiest u de optie: Aanmelden namens een onderneming of organisatie.
 • Vul de naam in van de persoon, waarvoor u het profiel wil aanpassen.
  Via de hoofdpagina kan er op een persoon gezocht worden door de naam van de persoon in te geven (invulveld/kader boven Mijn taken) en nadien op de knop Zoek te klikken. De gegevens van deze persoon worden weergegeven (voornaam, naam, geboortedatum,...).
 • Klik in de kolom Acties  op de knop Details . U krijgt een overzicht van de gebruiksrechten van deze persoon.
  In de rechterbovenhoek van de gele balk ziet u wat de duur van de werkrelatie van de gebruikermet uw organisatie is. Een gebruikersrecht kan nooit langer lopen dan de werkrelatie.
 • Klik op de knop Verleng werkrelatie en gebruikersrechten .
  Hiermee wordt zowel de werkrelatie als alle gebruikersrechten die gekoppeld zijn aan deze werkrelatie tot hun maximale periode verlengd.
 • Klik op verder om zowel de werkrelatie als het gebruikersrecht die gekoppeld is aan deze werkrelatie tot hun maximale periode te verlengen (4 jaar).

Wie heeft toegang?

Heb ik toegang tot Gebruikersbeheer?

Om toegang te hebben tot de website van het Gebruikersbeheer moet u beschikken over het recht Lokale Beheerder Domein Leefmilieu. De lokale beheerder werd aangeduid bij de registratie van de onderneming en moet een werknemer van de organisatie zijn.

Ik ben lokale beheerder, waarom heb ik geen toegang tot het dossier of de certificaten?

U moet uzelf via Gebruikersbeheer de nodige gebruiksrechten en profiel geven.

Ik wil toegang tot het dossier en de certificaten.

De lokale beheerder moet u twee gebruiksrechten met 1 profiel geven:

 • VREG Tradebase Rekeninghouder (= certificaten)
 • en VEA ExpertBase Gebruiker (= dossier).

Ik wil een overzicht van alle gebruikers hun rechten

Wil u een overzicht van welke werknemers via Gebruikersbeheer toegang hebben? Dat kan als de lokale beheerder volgende stappen uitvoert:

 • Ga naar Gebruikersbeheer. U gebruikt best de browser Google Chrome. U heeft uw identiteitskaart of federaal token nodig.
 • Bij het aanmelden kiest u de optie: Aanmelden namens een onderneming of organisatie. U komt op de hoofdpagina terecht.
 • Klik op Toekenning opzoeken (in de kader Rechten beheren). U komt op de pagina Zoek gebruikersrecht toekenning terecht.
 • Duid de organisatie aan en klik op de knop Zoek. U krijgt een overzicht van alle gebruikers met hun gebruiksrechten en profielen.
 • U kan het overzicht downloaden (onderaan de kader).

Hoe wijzig ik de lokale beheerder?

De lokale beheerder kan enkel gewijzigd worden als u via het contactformulier ExpertBase een volledig ingevuld en ondertekend docx bestandMandaat lokale beheerder ExpertBase en VREG-platform (72 kB) bezorgt. Als de vorige lokale beheerder verwijderd moet worden, kan u dit best melden in dat formulier. De lokale beheerder moet een werknemer van de organisatie zijn.