Steun voor groene energie en WKK

De Vlaamse overheid stimuleert groene energie en warmte-krachtbesparing via:

Let op, sommige steunvormen zijn niet combineerbaar.

Groenestroom- en warmte-krachtcertificaten

In bepaalde gevallen kan u als eigenaar van een warmtekracht- of groenestroominstallatie steuncertificaten ontvangen. Als uw installatie recht heeft op groenestroom- of warmte-krachtcertificaten kan u deze aanvragen. Als de productie-installatie ook recht heeft op garanties van oorsprong, dan wordt de aanvraag voor steuncertificaten en garanties van oorsprong gelijktijdig behandeld.

Wie de aanvraag en nadien de wijzigingen verwerkt, is afhankelijk van de productie.

Wijzigingen melden

Als er wijzigingen zijn aan de installatie of de certificaatgerechtigde, dan moet u dit onmiddellijk melden. Het is belangrijk dat wijzigingen tijdig gemeld worden.

Verklaring van begrippen

Op deze pagina verduidelijken we de termen zoals bandingfactor, startdatum, representatieve projectcategorie, ...

Certificaten raadplegen en verhandelen

In het VREG-platform kunnen de certificaten of garanties van oorsprong geraadpleegd en verhandeld worden.

Er is een investeringssteun voor:

  • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 25 kW tot en met 5 MW

  • nieuwe windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW.

Projecten kunnen enkel steun aanvragen tijdens een oproep voor projecten (call).

Er is een investeringssteun voor nieuwe projecten met:

  • groene warmte 
  • de benutting van restwarmte of
  • energie-efficiënte stadsverwarming.

Projecten kunnen enkel steun aanvragen tijdens een oproep voor projecten (call).

Eigenaars van een kwalitatieve micro-warmtekrachtinstallatie met elektrisch vermogen kleiner dan 10 kW kunnen een premie ontvangen. Hiervoor moet er voldaan zijn aan een aantal voorwaarden.

Het VEKA volgt voortdurend de evoluties van groene stroom en WKK op. De steun wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig afgestemd op de reële noden.

Published on: 
15-01-2021