Voorwaarden groenestroomcertificaten

Om aanvaardbare groenestroomcertificaten te verkrijgen moet

Deze voorwaarden zijn omschreven in het Energiebesluit.

Geen groenestroomcertificaten

U ontvangt geen groenestroomcertificaten als:

  • de steunperiode voorbij is (in bepaalde gevallen zijn verlengingen mogelijk) 
  • het maximaal steunvolume bereikt is voor biogas- en biomassaprojecten
  • het maximaal productievolume bereikt is voor windprojecten
  • de bandingfactor bepaald is op 0,00
  • er er geen projectcategorie bepaald is
  • het aanvraagdossier niet binnen de drie jaar na indienstname ingediend werd
  • het aanvraagdossier niet binnen de drie jaar vervolledigd werd
  • dit maatschappelijk onverantwoord is (bv. hoogwaardig hout als brandstof)
  • als de representatieve projectcategorie wijzigt
  • de productie plaatsvond tijdens een periode waarin de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt negatief waren gedurende minstens 6 opeenvolgende uren (enkel voor installaties waarvan het vermogen groter of gelijk is aan 500 kW).

Installaties met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW met een startdatum na 1 januari 2018, komen niet in aanmerking voor groenestroomcertificaten (= er is geen projectcategorie).

Eén van de voorwaarden om groenestroomcertificaten te ontvangen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie met startdatum na 1 januari 2013 geen projectcategorie is, kan u geen groenestroomcertificaten ontvangen.

De representatieve projectcategorieën voor groene stroom zijn bepaald in artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit. De representatieve projectcategorie bepaalt samen met de startdatum welke bandingfactor voor de installatie van toepassing is.

De projectspecifieke projectcategorieën zijn bepaald in artikel zijn in artikel 6.2/1.7 van het Energiebesluit.

Let op, installaties die elektriciteit produceren uit biogas of biomassa met datum van indienstneming na 25 december 2021 of met een startdatum vanaf 1 juli 2019, moeten een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie zijn om recht te hebben op groenestroomcertificaten.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de projectcategorieën voor groenestroominstallaties met startdatum vanaf 17 juli 2021.

Projectcategorieën groene stroom voor installaties met startdatum van 17 juli 2021

pdf bestandProjectcategorieën groene stroom voor installaties met startdatum van 17 juli 2021 (2 MB)

Ook interessant

Formulieren zoals bijvoorbeeld de aanvraag om een bijkomende representatieve of niet-representatieve projectcategorie in het Energiebesluit te laten opnemen.

Published on: 
14-10-2019