Voorwaarden groenestroomcertificaten

Aan de volgende voorwaarden moet de installatie voldoen:

Deze voorwaarden zijn omschreven in het Energiebesluit.

U ontvangt geen groenestroomcertificaten als:

  • Dit maatschappelijk onverantwoord is (bv. hoogwaardig hout als brandstof).
  • De steunperiode voorbij is (in bepaalde gevallen zijn verlengingen mogelijk).
  • Er er geen projectcategorie bepaald is.
  • Als de representatieve projectcategorie wijzigt.
  • Het aanvraagdossier niet binnen de drie jaar na indienstname ingediend werd.
  • Het aanvraagdossier niet binnen de drie jaar vervolledigd werd

Installaties met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW met een startdatum na 1 januari 2018, komen niet in aanmerking voor groenestroomcertificaten.

 

Projectcategorieën groene stroom voor installaties

Het Vlaams Energieagentschap berekent voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2013 de onrendabele toppen en bandingfactoren op basis van de meest kostenefficiënte en performante type-installaties. Eén van de voorwaarden om groenestroomcertificaten te ontvangen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie met startdatum na 1 januari 2013 geen projectcategorie is, kan u geen groenestroomcertificaten verkrijgen. De projectcategorieën voor groene stroom zijn bepaald in artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit.

De representatieve projectcategorie bepaalt samen met de startdatum welke bandingfactor voor het project van toepassing is.

Let op, wijzigingen aan de installatie moet u onmiddellijk melden aan VEA, of in het geval van zonne-energie aan de netbeheerder. Als de wijziging tot gevolg heeft dat de installatie niet meer binnen de projectcategorie valt, zal u geen groenestroomcertificaten (meer) ontvangen.

Wanneer is er sprake van een nieuwe installatie?

Als een aanvraag binnen drie jaar na indienstneming gebeurt en alle onderdelen nieuw zijn, beschouwt het VEA dit als een nieuwe installatie. Na drie jaar kan een installatie niet meer beschouwd worden als nieuw.

Onderstaand schema's geven een overzicht van de representatieve projectcategorieën voor groenestroominstallaties.

Ook interessant

Formulieren voor bijvoorbeeld de aanvraag om een bijkomende representatieve of niet-representatieve projectcategorie in het Energiebesluit in te laten schrijven