Voorwaarden warmte-krachtcertificaten

Om aanvaardbare warmte-krachtcertificaten te verkrijgen moet

Niet-aanvaardbare warmte-krachtcertificaten

In volgende situaties zal u niet bruikbare warmte-krachtcertificaten ontvangen:

De productie-installatie heeft een startdatum:

  • voor 2013: Vanaf vier jaar na de indienstneming van de installatie, zal een deel van de uitgereikte warmte-krachtcertificaten zal niet-aanvaardbaar zijn (degressiviteitsperiode).
  • na 1 juli 2017 en met een elektrisch nominaal vermogen groter dan 25.000 kW: Heeft enkel recht op aanvaardbare warmte-krachtcertificaten als het totaalrendement op jaarbasis hoger ligt dan 70%. Het bepalen van het totaal rendement bij een nieuw aanvraagdossier zal in eerste instantie gebeuren op basis van de constructeurgegevens. Als de werkelijke productiecijfers nadien op jaarbasis onder dit rendement liggen, zullen er niet-aanvaardbare certificaten toekend worden voor die betreffende maand.

Geen warmte-krachtcertificaten

U ontvangt geen warmte-krachtcertificaten als:

  • De steunperiode voorbij is.
  • Het project valt buiten een bestaande projectcategorie.
  • Het aanvraagdossier niet binnen de drie jaar na indienstname of ingrijpende wijziging ingediend werd.
  • Het aanvraagdossier niet binnen de drie jaar vervolledigd werd.
  • De certificaatgerechtigde een onderneming in moeilijkheden is (vanaf startdatum 1 januari 2020).
  • De installatie heeft een negatieve RPE.
  • De gerealiseerde warmte-krachtbesparing is negatief.
  • De factor X die de degressiviteit van de installatie uitdrukt is 0.

 Installaties met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW met een startdatum na 1 januari 2018, komen niet meer in aanmerking voor warmte-krachtcertificaten.

Overzicht van de wetgeving en regelgeving waarmee u moet rekening houden als een warmte-krachtinstallatie heeft waarvoor u certificaten wenst aan te vragen of ontvangt.