Voorwaarden warmte-krachtcertificaten

Om aanvaardbare warmte-krachtcertificaten te verkrijgen moet

Niet-aanvaardbare warmte-krachtcertificaten

In volgende situaties zal u niet bruikbare warmte-krachtcertificaten ontvangen:

De productie-installatie heeft een startdatum:

 • voor 2013: Vanaf vier jaar na de indienstneming van de installatie, zal een deel van de uitgereikte warmte-krachtcertificaten zal niet-aanvaardbaar zijn (degressiviteitsperiode).
 • na 1 juli 2017 en met een elektrisch nominaal vermogen groter dan 25.000 kW: Heeft enkel recht op aanvaardbare warmte-krachtcertificaten als het totaalrendement op jaarbasis hoger ligt dan 70%. Het bepalen van het totaal rendement bij een nieuw aanvraagdossier zal in eerste instantie gebeuren op basis van de constructeurgegevens. Als de werkelijke productiecijfers nadien op jaarbasis onder dit rendement liggen, zullen er niet-aanvaardbare certificaten toekend worden voor die betreffende maand.

Geen warmte-krachtcertificaten

U ontvangt geen warmte-krachtcertificaten als:

 • De steunperiode voorbij is.
 • Het project valt buiten een bestaande projectcategorie.
 • Het aanvraagdossier niet binnen de drie jaar na indienstname of ingrijpende wijziging ingediend werd.
 • Het aanvraagdossier niet binnen de drie jaar vervolledigd werd.
 • De certificaatgerechtigde een onderneming in moeilijkheden is (vanaf startdatum 1 januari 2020).
 • De installatie heeft een negatieve RPE.
 • De gerealiseerde warmte-krachtbesparing is negatief.
 • De factor X die de degressiviteit van de installatie uitdrukt is 0.
 • De bandingfactor bepaald is op 0,00.

 Installaties met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW met een startdatum na 1 januari 2018, komen niet meer in aanmerking voor warmte-krachtcertificaten.

Eén van de voorwaarden om warmte-krachtcertificaten te verkrijgen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie met startdatum na 1 januari 2013 geen projectcategorie is, kan u geen warmte-krachtcertificaten ontvangen.

De representatieve projectcategorieën voor warmte-krachtinstallaties zijn bepaald in artikel 6.2/1.4 van het Energiebesluit. Let op, wijzigingen aan de installatie moet u onmiddellijk melden.

Nieuwe installatie of ingrijpende wijziging?

 • Nieuwe installatie: Als alle onderdelen nieuw zijn en de aanvraag binnen drie jaar na indienstneming gebeurt. Na drie jaar kan een installatie niet meer beschouwd worden als nieuw en heeft deze geen recht op warmte-krachtcertificaten.
 • Ingrijpende wijziging: Een wijziging van een warmte-krachtinstallatie, waarvan de motor ouder is dan tien jaar en/of waarvan de turbine ouder is dan vijftien jaar, waarbij minstens de motor of turbine vervangen wordt door een nog niet gebruikte motor of turbine.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de projectcategorieën voor warmte-krachtinstallaties met startdatum vanaf 1 januari 2021.

 

Stroomschema WKK-projectcategorie met startdatum vanaf 1 januari 2021

pdf bestandStroomschema projectcategorieën warmte-krachtkoppeling voor installaties met startdatum van 1 januari 2021 (1.12 MB)

Projecten die binnen een projectcategorie vallen kunnen groenestroom of warmte-krachtcertificaten ontvangen. Als uw project valt onder een projectspecifieke projectcategorie, dan zal de bandingfactor voor uw project afzonderlijk berekend moeten worden en zal u twee aanvragen moeten indienen. Concreet betekent dit dat u zowel een aanvraag voor de projectspecifieke bandingfactor moet indienen als een aanvraag voor de toekenning van de groenestroom- of warmte-krachtcertificaten.

Overzicht van de wetgeving en regelgeving waarmee u moet rekening houden als een warmte-krachtinstallatie heeft waarvoor u certificaten wenst aan te vragen of ontvangt.

Published on: 
25-09-2019