Monitoring en evaluatie

Het VEKA volgt voortdurend de evoluties van groene stroom en warmte-krachtkoppeling (WKK) op. Elk jaar wordt de bandinfactor bepaald op basis van de onrendabele-top-berekening. Daarvoor evalueert het VEKA parameters zoals investeringskosten, brandstofkosten en elektriciteitsprijs. Door deze nauwgezette opvolging blijft de toegekende steun altijd actueel en afgestemd op de reële noden.

In detail

Hoeveel steun een project ontvangt, wordt mede bepaald door de startdatum.

Het VEKA rapporteert jaarlijks over de steun voor groene stroom en WKK aan de Vlaamse minister van Energie.

Bandingfactor
Published on: 
02-05-2018