Steun voor groene energie en WKK

De Vlaamse overheid stimuleert groene energie en warmte-krachtbesparing  via:

  • steuncertificaten voor groenestroomproductie en warmte-krachtbesparing;
  • een premie voor micro-WKK kleiner dan 10 kW;
  • een call voor groene warmte en restwarmte;
  • een call voor biomethaan, en
  • vanaf het voorjaar 2021 een call voor groene stroom (zonnepanelen en windturbines).

Let op, sommige steunvormen zijn niet combineerbaar.

Groenestroom- en warmte-krachtcertificaten

In bepaalde gevallen kan u als eigenaar van een warmtekracht- of groenestroominstallatie steuncertificaten ontvangen. Als uw installatie recht heeft op groenestroom- of warmte-krachtcertificaten kan u deze aanvragen. Als de productie-installatie ook recht heeft op garanties van oorsprong, dan wordt de aanvraag voor steuncertificaten en garanties van oorsprong gelijktijdig behandeld.

Wie de aanvraag en nadien de wijzigingen verwerkt, is afhankelijk van de productie.

Wijzigingen melden

Als er wijzigingen zijn aan de installatie of de certificaatgerechtigde, dan moet u dit onmiddellijk melden. Het is belangrijk dat wijzigingen tijdig gemeld worden.

Verklaring van begrippen

Op deze pagina verduidelijken we de termen zoals bandingfactor, startdatum, representatieve projectcategorie, ...

Certificaten raadplegen en verhandelen

In het VREG-platform kunnen de certificaten of garanties van oorsprong geraadpleegd en verhandeld worden.

Eigenaars van een kwalitatieve micro-warmtekrachtinstallatie met elektrisch vermogen kleiner dan 10 kW, die gelegen is in het Vlaams gewest kunnen een premie ontvangen. Hiervoor moet er voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Voor micro-warmtekrachtinstallatie zonder vergunningsplicht is de startdatum dezelfde als de datum indienstneming. De installatie mag pas in werking gaan, zodra de AREI-keuring uitgevoerd is.

Vanaf het voorjaar van 2021 is er een investeringssubsidie voor:

  • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW,

  • nieuwe windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW.

Projecten kunnen enkel steun aanvragen tijdens een oproep voor projecten (call).

Er is een investeringssubsidie voor nieuwe installaties die:

  • groene warmte uit biomassa produceren (groter dan 1 MWth);
  • restwarmte benutten;
  • biomethaan produceren en injecteren.

Projecten kunnen enkel steun aanvragen tijdens een oproep voor projecten (call).

Het VEKA volgt voortdurend de evoluties van groene stroom en WKK op. De steun wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig afgestemd op de reële noden.