Groenestroomcertificaten

Eigenaars van groenestroomproductie-installatie kunnen in bepaalde gevallen groenestroomcertificaten ontvangen. Deze hebben een waarde en kunnen verkocht worden aan de distributienetbeheerder of een elektriciteitsleverancier.

Groenestroomcertificaten voor biogas, biomassa en wind kunnen aangevraagd worden bij het VEA.

Let op, volgende installaties komen niet in aanmerking voor groenestroomcertificaten:

  • installaties die elektriciteit produceren uit biogas of biomassa met datum van indienstneming na 25 december 2021 of met een startdatum vanaf 1 juli 2019, die geen kwalitatieve warmte-krachtinstallatie zijn.
  • nieuwe windturbines op land met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 10 kW tot en met 300 kW en een startdatum vanaf 1 januari 2019.
  • installaties kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 1 januari 2018.
  • zonnepanelen met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 13 juni 2015.

Voor zonnepanelen (met een vermogen vanaf 10 kW - maximaal AC-vermogen omvormer) kan u bij uw netbeheerder terecht.

Certificaatgerechtigde installaties

Eigenaars van certificaatgerechtigde installaties moeten:

  • iedere wijziging onmiddellijk melden aan het VEA via de toepassing ExpertBase.

  • om de twee jaar een nieuw keuringsverslag overmaken (enkel voor installaties groter dan 1.000 kW).

Nieuw: vanaf het voorjaar van 2021 organiseren we regelmatig een call groene stroom voor 

  • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW,

  • nieuwe windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW. 

Voor deze installaties wordt het huidige systeem van groenestroomcertificaten vervangen door investeringssteun.

Het VEKA volgt voortdurend de evoluties van groene stroom en WKK op. De steun wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig afgestemd op de reële noden.

Nuttige websites

Uw distributienetbeheerder Fluvius is uw aanspreekpunt voor zonnepanelen

Op de website van de VREG vindt u meer informatie over het verhandelen van certificaten en garanties van oorsprong.