Berekening warmte-krachtcertificaten

Installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 vallen onder het steunsysteem met bandingfactoren.

Het aantal warmte-krachtcertificaten dat wordt uitgereikt per 1.000 kWh warmte-krachtbesparing (WKB) is gelijk aan 1, vermenigvuldigd met de bandingfactor (BF) die van toepassing is. De berekening van het aantal toe te kennen warmte-krachtcertificaten (WKC) volgens volgende formule:

WKC = WKB . BF

 

Voorbeeld: Een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie met een vermogen van 750 kW werd op 10 augustus 2013 ingrijpend gewijzigd. Aangezien er geen bijkomende vergunningen nodig zijn is startdatum van dit project gelijk aan de datum van ingrijpende wijziging, namelijk 10 augustus 2013. De projectcategorie is de representatieve projectcategorie “3° kwalitatieve warmte-krachtinstallaties, met een bruto nominaal vermogen groter dan 200 kWe tot en met 1 MW”’. Op basis van de startdatum en de projectcategorie blijkt dat de bandingfactor voor dit project gelijk is aan 0,93. Dit betekent dat het aantal warmte-krachtcertificaten dat wordt uitgereikt per 1.000 kWh warmte-krachtbesparing  gelijk is aan 0,93. Anders gezegd, er moet 1076 kWh warmte-krachtbesparing gerealiseerd worden, alvorens u één warmte-krachtcertificaat ontvangt.

Warmte-krachtbesparing (WKB)

De berekening van deze warmte-krachtbesparing (WKB) gebeurt aan de hand van de WKB-formule:

WKB = FE + FQ - F

  • FE is de brandstof die bij gescheiden opwekking zou gebruikt worden om evenveel elektriciteit als de warmte-krachtinstallatie op te wekken in deze maand.
  • FQ is de brandstof die bij gescheiden opwekking zou gebruikt worden om evenveel warmte als de warmte-krachtinstallatie op te wekken in deze maand.
  • F is de brandstof die de warmte-krachtinstallatie zelf verbruikt in deze maand.

Het is niet zomaar te meten of te berekenen hoeveel brandstof er bij gescheiden opwekking gebruikt zou worden. Daarom zijn de rendementen voor de gescheiden opwekking vastgelegd in artikel 6.2.10, §7-8 van het Energiebesluit. Op die manier krijgen alle warmte-krachtinstallaties een gelijke behandeling. Als we de geproduceerde elektriciteit en warmte in de warmte-krachtinstallatie kennen, kunnen we met die rendementen FE en FQ berekenen.

De formule voor WKB wordt daardoor:

Formule voor WKB
  • Enetto is de elektrische energie die de warmte-krachtinstallatie netto in deze maand heeft geproduceerd.
  • Qnetto is de warmte die de warmte-krachtinstallatie netto in deze maand heeft geproduceerd.
  • ηE is het rendement voor de gescheiden opwekking van elektriciteit.
  • ηQ is het rendement voor de gescheiden opwekking van warmte.
  • F is de brandstof die de warmte-krachtinstallatie verbruikt in deze maand.

Deze formule geeft een heel algemeen beeld van de situatie. In realiteit is een installatie complexer. De warmte die de warmte-krachtinstallatie in een bepaalde maand netto produceert (Qnetto) kan bijvoorbeeld bestaan uit verschillende componenten, zoals warmte in de vorm van stoom (Qnetto,S), warme lucht (Qnetto,L) en heet water(Qnetto,W).

De formule wordt dan:

WKB-formule met stoom

Het is mogelijk dat er in plaats van elektrische energie mechanische energie wordt geproduceerd voor rechtstreeks gebruik. Het principe van de formule blijft gelijk voor elke energievorm.

 

Warmte-krachtinstallaties in de tuinbouw

Warmte-krachtinstallaties die in de tuinbouw gebruikt worden en de CO2 uit de rookgassen rechtstreeks injecteren in een serre worden hiervoor beloond. Als de warmte-krachtinstallatie gebruikt wordt voor de productie van nuttig ingezette CO2, komt de factor K erbij.

De warmte die de warmte-krachtinstallatie in een bepaalde maand netto produceert (Qnetto) wordt daar vermenigvuldigd met 1,1 waardoor de warmte-krachtbesparing (WKB) groter wordt voor dezelfde productie, zoals bepaald in artikel 6.2.10,§4 Energiebesluit. Concreet betekent dit dat gemeten warmte (Qnetto) met 10 % wordt verhoogd.

De formule voor de WKB wordt:

WKB-formule tuinbouw