ExpertBase

ExpertBase is een toepassing waarin dossiers van groenestroom- en warmte-krachtinstallaties worden beheerd. Om toegang te krijgen tot ExpertBase, moet u eerst de registratie in orde brengen. Nadien volstaat het om aan te melden met uw identiteitskaart of federaal token. Enkele voorbeelden waarvoor u ExpertBase kan gebruiken:

 • Een wijziging of defect melden
 • Een periodieke keuring overmaken
 • Een startdatum voor uw nieuw project aanvragen
 • Een definitieve aanvraag voor warmte-krachtcertificaten aanvragen
 • De datum van het laatst volledig keuringsverslag nakijken
 • De laatst goedgekeurde beslissing van uw installatie nakijken

U heeft geen toegang tot ExpertBase nodig als u een installatie met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW heeft, die in werking ging na 1 januari 2018 (= geen recht op certificaten). Let op, heeft u een dossier voor zonne-energie of wilt u groenestroomcertificaten voor uw zonnepanelen aanvragen, dan moet u uw netbeheerder Fluvius (Eandis of Infrax) contacteren.

Waar kan ik de certificaten terugvinden?

De certificaten en garanties van oorsprong vindt u in VREG-platform in de portefeuille of bij de transacties. De rechtstreekse link naar het VREG-platform is https://certificaatbeheer.vlaanderen.be/Vreg.handelsdatabank.web

Heb ik toegang nodig tot het VREG-platform?

Om toegang te hebben tot de certificaten van een onderneming moet u beschikken over het recht VREG TradeBase Rekeninghouder.

Enkel de lokale beheerder kan u via Gebruikersbeheer toegang geven tot het VREG-platform.

Wanneer ontvang ik mijn certificaten en garanties van oorsprong?

De certificaten en garanties van oorsprong ontvangt u twee maanden na de productiemaand. Op voorwaarde dat alle gegevens tijdig overgemaakt worden en de installatie blijft voldoen aan de voorwaarden. Als u bij uw voorkeuren instelde dat u een automatische mail wil ontvangen, dan krijgt u een mail telkens als certificaten of garanties van oorsprong aangemaakt zijn.

Welke gegevens er nodig zijn om de groenestroom- of warmte-krachtcertificaten te berekenen en hoe lang u recht heeft op aanvaardbare certificaten, is beschreven in de beslissing van het VEKA. Als u voor de berekening van de certificaten meetgegevens moet overmaken, dan moet u hiervoor het meest recente rapporteringsmodel gebruiken. Deze vindt u terug in het detail van uw dossier.

Als u na drie maanden na de productiemaand in een goedgekeurd dossier (status Beslist) geen certificaten ontvangen heeft, kan dit een van volgende oorzaken hebben:

 • er ontbreken meetgegevens of deze werden laattijdig overgemaakt.
 • er werden gegevens opgevraagd en deze werden niet binnen de gevraagde termijn overgemaakt.
 • de keuring is verlopen en werd niet vernieuwd.
 • de steunperiode is voorbij.
 • enkel voor WKK:
  • De definitieve aanvraag ingrijpende wijziging is nog in behandeling. De warmte-krachtcertificaten kunnen pas toegekend worden, als de aanvraag afgehandeld (beslist) is.
  • De installatie heeft een negatieve RPE.
  • De gerealiseerde warmte-krachtbesparing is negatief.
  • enkel als startdatum voor 1 januari 2013 is: De factor X die de degressiviteit van de installatie uitdrukt is 0.

Kan ik een e-mail ontvangen, zodra de certificaten aangemaakt zijn?

Ja dat kan, als u volgende stappen uitvoert:

 • Meld aan in het VREG-platform.
 • Klik rechts bovenaan op Mijn gegevens.
 • Klik rechts beneden op de knop Wijzigen.
 • Controleer bij bedrijfgegevens het algemeen e-mailadres. Pas dit aan indien nodig.
 • Klik nadien op tab Voorkeuren.
 • Klik op de zwarte pijl naast E-mail instellingen (als deze ingeklapt is).
 • Vink Ik wil een automatische e-mail ontvangen wanneer steuncertificaten of garanties van oorsprong worden toegekend aan.
 • Klik rechts beneden op de knop opslaan om de voorkeuren op te slaan.

Hoe kan ik controleren of de certificaten aangemaakt zijn?

 • Meld aan in het VREG-platform.
 • Klik in de menu Transactie op Transactie zoeken.
 • Selecteer Aanmaak bij Transactietype.
 • Klik op Zoeken.
 • Via uitgebreide zoeken (vlak boven de knop zoeken) kan u
 • nagaan of certificaten werden toegekend voor een bepaalde productieperiode,
 • één specifieke installatie selecteren (begin het dossiernummer te typen in het invulveld, vink nadien het dossiernummer aan).

Groenestroom- of warmte-krachtcertificaten verkopen

In het VREG-platform kan u via een transactie (manueel) of via een automatische verkoop uw certificaten overdragen aan een andere partij.

 • Start de transactie Verkoop minimumprijs (Transactie invoeren > tweede tabblad), als u de certificaten wil verkopen aan de minimumprijs.

  • Enkele weken later nadat u uw certificaten heeft overgedragen aan de netbeheerder, zal u een bestelbon ontvangen met de gegevens die u op uw factuur moet vermelden.
  • Let op, als u de eerste keer uw certificaten wil verkopen aan de netbeheerder, dan moet u uw rekeningnummer invullen bij Mijn Gegevens.
 • Start de transactie Verkoop als u dit met een andere partij (die niet de netbeheerder is) contractueel overeengekomen bent om uw certificaten aan hen over te dragen. De tegenpartij zal de verkoop moeten aanvaarden.
 • Voeg een automatische verkoop toe, als alle certificaten automatisch overgezet moeten worden naar de aangeduide partij.

Transactietypes

De meest gebruikte transactietypes zijn:

 • Aanmaak: overzicht van de toegekende certificaten vanaf november 2016.
 • Verkoop aan minimumprijs: deze certificaten werden overgedragen aan de netbeheerder aan de wettelijk bepaalde minimumprijs
 • Verkoop: deze certificaten of garanties van oorsprong werden overgedragen aan een andere partij.
 • Toewijzing aan andere verbruiker: deze garanties van oorsprong werden toegewezen aan een andere verbruiker. Deze andere gebruiker kan deze garanties van oorsprong gebruiken voor het hernieuwbare karakter van zijn verbruik aan te tonen (= deze kunnen niet verhandeld worden).

Handleiding VREG-platform

De handleiding van het VREG-platform vindt u op de website van de VREG, daarin worden volgende punten toegelicht:

 • Certificaten of garanties van oorsprong verhandelen
 • Automatisch verkopen
 • Automatische mail wanneer certificaten werden aangemaakt
 • Hoe kan u nagaan of u uw certificaten (automatisch) verkocht werden (aan minimumprijs)?
 • Garanties van oorsprong toewijzen aan een andere verbruiker
 • Ter plaatse verbruikte garanties van oorsprong raadplegen
 • Transacties annuleren of accepteren