Warmtenetten en -meters

Een warmtenet* is een netwerk van ondergrondse leidingen dat warmte van een plaats naar een andere transporteert. Bijvoorbeeld van een bedrijf naar een woonwijk. Warmtenetten zorgen ervoor dat er minder warmte verspild wordt. Daarom zijn ze belangrijk voor de energievoorziening van de toekomst.

Gebouwen met centrale warmteproductie of aangesloten op een warmtenet moeten met warmtemeters uitgerust zijn.

* Om de leesbaarheid te verbeteren, spreken we hier enkel over warmte terwijl we telkens alle ‘thermische energie’ bedoelen: warmte die via een warmtenet en koude die via een koudenet getransporteerd wordt. 

Binnen dit platform bekijken stakeholders en overheid hoe de ontwikkeling van warmtenetten in Vlaanderen versterkt kan worden.

Warmtenetbeheerders en warmteleveranciers verzekeren de warmtelevering aan hun klanten. Daar komen heel wat taken en verantwoordelijkheden bij kijken.

Sinds 31 december 2016 zijn warmtemeters verplicht bij centrale stookplaatsen.

Nuttige websites