Windenergie

Windturbines komen pas tot stand na een grondig onderzoek. Het doel daarvan is de impact op mens en natuur aanvaardbaar te houden en de voordelen zo goed mogelijk te benutten.

Omdat het inplanten van windturbines invloed heeft op uiteenlopende terreinen is een brede kijk nodig. Daarvoor riep de Vlaamse overheid een Interdepartementale Windwerkgroep in het leven

Testen tonen dat de prijs en de prestaties (nog) niet in verhouding zijn. Dit komt o.a. door de lage windsnelheden zo dicht bij de grond.

Windturbines kunnen steun ontvangen via groenestroomcertificaten.

SGS onderzocht - in opdracht van de Vlaamse overheid - de veiligheid van windturbines en ontwikkelde een handige tool om de haalbaarheid van een windturbineproject in te schatten.

De Vlaamse overheid maakte een richtkader en randvoorwaarden op voor het inplanten van windturbines. Dit biedt een houvast aan zowel de bouwer als de overheid die vergunningen verleent.

Nuttige websites