Aansluiten op een warmtenet

Op heel wat plaatsen is er warmte op overschot en die gaat vaak gewoon verloren. Deze restwarmte komt onder andere vrij bij elektriciteitscentrales, afvalverbrandingsovens, industriële processen en koelinstallaties.  Beter dan die warmte te verspillen, kunnen we de buurt  er zinvol gebruik van laten maken, door de warmte aan te bieden via een warmtenet. Een warmtenet is een netwerk van geïsoleerde leidingen, meestal ondergronds. Het brengt warmte, onder de vorm van warm water of stoom, van een plaats naar een andere. Van een bedrijf naar een ander bedrijf bijvoorbeeld, of naar woningen, kantoren, zwembaden…

Vandaag zijn er al een twintigtal warmtenetten aangelegd in Vlaanderen, elk jaar komen er bij. Steeds meer  wordt groene warmte uit de grond, het oppervlaktewater, afvalwater of uit biomassacentrales langs een warmtenet verspreid.…

Kan u uw woning op een warmtenet  aansluiten? Dan heeft u een groot voordeel: u heeft geen eigen verwarmingsketel of boiler (meer) nodig en u bent ook verlost van de keuringen en onderhoudsbeurten. Als uw woning nog niet vergaand geïsoleerd is en geen afgiftesysteem op lage temperatuur heeft, maakt u daar best zo snel mogelijk werk van, want zo verbruikt u minder energie en kan u op de nieuwste generatie van warmtenetten aan te sluiten of uw warmte zelf opwekken via een warmtepomp. Sommige woningen zullen door hun ligging niet kunnen aansluiten op een warmtenet.

Steden en gemeenten die toekomstgericht bezig zijn, maken een warmtezoneringsplan. Dit plan illustreert wanneer en in welke wijken er warmtenetten komen. Als we het warmte-aanbod en de vraag goed in kaart brengen, kunnen we massaal veel warmte besparen. Volgens het warmtenetwerk Vlaanderen kunnen we tegen 2050 meer dan de helft van onze warmte van het warmtenet halen.


Meer informatie op https://warmtenet.ode.be/

Minimumaandeel hernieuwbare energie nodig?  Volg de eisen van de energieprestatieregelgeving.

Steun voor groene warmte

Er is steun via: