Aansluiten op een warmtenet

Op heel wat plaatsen is er warmte op overschot en die gaat vaak gewoon verloren. Deze restwarmte komt onder andere vrij bij elektriciteitscentrales, afvalverbrandingsovens, industriële processen en koelinstallaties.  Beter dan die warmte te verspillen, kunnen we de buurt  er zinvol gebruik van laten maken, via een warmtenet. Een warmtenet is een netwerk van geïsoleerde (ondergrondse) leidingen dat warmte, van een plaats naar een ander brengt. De warmte wordt onder de vorm van warm water of stoom van een bedrijf naar een ander bedrijf gebracht of naar woningen, kantoren, zwembaden,…

Vandaag zijn er al een twintigtal warmtenetten in Vlaanderen, elk jaar komen er bij. Steeds meer warmtenetten maken gebruik van groene warmte (uit de grond, het oppervlaktewater, het afvalwater, biomassacentrales,…).

Kan u uw woning op een warmtenet  aansluiten? Dan heeft u een groot voordeel: u heeft geen eigen verwarmingsketel of boiler (meer) nodig en u bent ook verlost van de keuringen en onderhoudsbeurten. Als uw woning nog niet vergaand geïsoleerd is en geen afgiftesysteem op lage temperatuur heeft, maakt u daar best zo snel mogelijk werk van. Zo zal u minder energie verbruiken en kan u op de nieuwste generatie van warmtenetten aansluiten.

Volgens het warmtenetwerk Vlaanderen kunnen we tegen 2050 meer dan de helft van onze warmte van het warmtenet halen. Sommige woningen zullen door hun ligging niet kunnen aansluiten op een warmtenet.


Meer informatie op https://warmtenet.ode.be/

Steden en gemeenten die toekomstgericht bezig zijn, maken een warmtezoneringsplan. Dit plan illustreert wanneer en in welke wijken er warmtenetten komen en waar de energiegebruikers zelf voor een oplossing moeten instaan. Wat het voor u ook wordt, door meteen werk te maken van een goede isolatie, bent u het beste voorbereid.

Minimumaandeel hernieuwbare energie nodig?  Volg de eisen van de energieprestatieregelgeving.

Steun voor groene warmte

Er is steun via: