Groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche panelen

Het steunsysteem voor nieuwe PV-installaties  is flexibel en houdt rekening met prijsevoluties: jaarlijks wordt voor nieuwe installaties nagegaan welke steun nodig is om een standaard-PV-installatie met een rendement van 5% op de totale investeringskosten, terug te verdienen. PV-installaties hebben een levensduur van minstens 20 jaar. Zonnepanelen blijven dus nu en in de toekomst een goede en veilige investering.

Toekenning op basis van correctiefactor

Alle nieuwe en bestaande projecten met een startdatum na 1 januari 2013 (en voor 17 juli 2021) moeten rekening houden met een correctiefactor (de bandingfactor). Alleen als de correctiefactor 1 is, zal een groenestroomcertificaat toegekend worden na een elektriciteitsproductie van 1000 kWh. Bij een correctiefactor 0,5 wordt het groenestroomcertificaat pas na de productie van 2000 kWh uitgereikt. Bij een correctiefactor 0 wordt (tijdelijk) geen steun meer toegekend. Eventueel voordien opgebouwde steun blijft behouden.

De correctiefactor houdt onder andere rekening met:

  • de gemiddelde aankoopprijs van een referentie-installatie van 5 kW, incl. 6% BTW
  • eventuele kosten voor de vervanging van de omvormer, na gemiddeld 12 jaar
  • de gemiddelde elektriciteitsprijs

Installaties in gebruik genomen voor 31 december 2012 behouden de steun die is toegezegd op het moment van ingebruikname.

Geen groenestroomcertificaten

Zonnepanelen met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 13 juni 2015, komen niet meer in aanmerking voor groenestroomcertificaten.

Nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW en een startdatum na 16 juli 2021 zullen geen groenestroomcertificaten ontvangen. Deze projecten komen voortaan in aanmerking voor eenmalige investeringssteun via een projectoproep ('call').  Het VEKA organiseert regelmatig een 'call groene stroom'.

Call groene stroom

Nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW zullen geen groenestroomcertificaten ontvangen. Deze projecten komen voortaan in aanmerking voor eenmalige investeringssteun via een projectoproep ('call').  Het VEKA organiseert regelmatig een 'call groene stroom'.

Nuttige websites

Heeft u vragen over de groenestroomcertificaten voor zonne-energie? Contacteer uw distributienetbeheerder.