Groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche panelen

Het steunsysteem voor nieuwe PV-installaties  is flexibel en houdt rekening met prijsevoluties: jaarlijks wordt voor nieuwe installaties nagegaan welke steun nodig is om een standaard-PV-installatie met een rendement van 5% op de totale investeringskosten, terug te verdienen. PV-installaties hebben een levensduur van minstens 20 jaar. Zonnepanelen blijven dus nu en in de toekomst een goede en veilige investering.

Toekenning op basis van correctiefactor

Alle nieuwe en bestaande projecten met een startdatum na 1 januari 2013 moeten rekening houden met een correctiefactor (de bandingfactor). Alleen als de correctiefactor 1 is, zal een groenestroomcertificaat toegekend worden na een elektriciteitsproductie van 1000 kWh. Bij een correctiefactor 0,5 wordt het groenestroomcertificaat pas na de productie van 2000 kWh uitgereikt. Bij een correctiefactor 0 wordt (tijdelijk) geen steun meer toegekend. Eventueel voordien opgebouwde steun blijft behouden.

De correctiefactor houdt onder andere rekening met:

  • de gemiddelde aankoopprijs van een referentie-installatie van 5 kW, incl. 6% BTW
  • eventuele kosten voor de vervanging van de omvormer, na gemiddeld 12 jaar
  • de gemiddelde elektriciteitsprijs

Installaties in gebruik genomen voor 31 december 2012 behouden de steun die is toegezegd op het moment van ingebruikname.

Zonnepanelen met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 13 juni 2015, komen niet meer in aanmerking voor groenestroomcertificaten.

Ook interessant
Nuttige websites

Heeft u vragen over de groenestroomcertificaten voor zonne-energie? Contacteer uw distributienetbeheerder.