Groenestroomproject met burgerparticipatie

Nieuwe zonneprojecten die met burgerparticipatie gerealiseerd worden, komen sinds april 2018 in aanmerking voor een verhoogde bandingfactor.

Burgerparticipatie wordt in het Energiebesluit gedefinieerd als: het betrekken van minstens 200 burgers door hen financieel te laten participeren, bijvoorbeeld door het aanbieden van aandelen via een coöperatieve vennootschap, of door het aanbieden van een obligatielening.

Om in aanmerking te komen voor de extra steun voor burgerparticipatie, moeten in het nieuwe project dus minstens 200 burgers participeren door bijvoorbeeld financiering via een obligatielening, de aankoop van aandelen via een coöperatieve vennootschap of het leveren van een financiële bijdrage als schenking of in ruil voor een tegenprestatie in natura.

Bij de aanvraag van de groenestroomcertificaten duidt u in het formulier aan of u de steun voor de categorie met of zonder burgerparticipatie aanvraagt. De voorwaarde van burgerparticipatie moet vervuld worden ten laatste tegen de indienstname van de installatie.

Elk schriftelijk bewijsstuk dat aantoont dat 200 burgers financieel participeren kan aanvaard worden.

Welke bandingfactor?
Published on: 
02-05-2018