Het internationale systeem van emissiehandel

Het internationaal systeem van emissiehandel biedt landen met een reductiedoelstelling onder het Kyotoprotocol de mogelijkheid om een deel van hun "toegewezen emissierechten" (zogenaamde "assigned amount units" of AAU's) onder elkaar te verhandelen. Een land dat meer reduceerde dan voorzien kan dit overschot verkopen. Landen die meer uitstoten dan hun doelstelling toelaat, kunnen rechten aankopen. Dit internationaal emissiehandelssysteem zorgt ervoor dat de inspanningen op een economisch efficiënte manier worden verdeeld. Het gemeenschappelijke resultaat (de reductiedoelstelling) is hetzelfde, maar de totale kosten om die doelstelling te realiseren zijn lager.

Meer informatie

Internationale emissiehandel ≠ het Europese emissiehandelssysteem EU ETS

Opgelet: verwar dit internationale systeem van emissiehandel tussen landen niet met het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) voor energie-intensieve bedrijven.

Wat is het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS)?

Published on: 
18-10-2021