Hoe vraagt u het sociaal tarief aan?

De toekenning van het sociaal tarief verloopt automatisch aan beschermde afnemers en personen met een verhoogde tegemoetkoming van februari 2021 tot eind 2021. De FOD economie  deelt de energieleveranciers mee welke klanten recht hebben op het sociaal tarief. Dit gebeurt echter maar om de drie maanden. Daarom zullen klanten die het tijdelijke voordeel genieten dit pas ten vroegste in mei zien op hun energiefactuur. De energieleverancier past het sociaal tarief dan retroactief toe vanaf 1 februari 2021.  

U hoeft geen attest meer aan te leveren aan de leverancier. In de praktijk zijn er soms nog problemen met de automatische toekenning, waardoor een attest in dergelijke gevallen toch nog nodig is.

U hebt niet altijd automatisch recht op een verhoogde tegemoetkoming. In sommige gevallen wordt een verhoogde tegemoetkoming enkel toegekend na aanvraag bij de mutualiteit. Meer informatie vindt u hier. Wie denkt recht te hebben op een verhoogde tegemoetkoming maar nog geen aanvraag deed, neemt best contact op met de mutualiteit. 

Personen met een verhoogde tegemoetkoming die na mei 2021 geen verschil zien op hun energiefactuur, contacteren het best hun mutualiteit.