Hoeveel bedraagt de steun?

Het steunbedrag wordt onder andere bepaald door het elektrisch vermogen en het brandstoftype. Hou er rekening mee dat niet alle investeringskosten in aanmerking komen, enkel de kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan de warmte-krachtinstallatie zelf, inclusief het eventuele vergistingsgedeelte. Deze kosten moeten aantoonbaar en noodzakelijk zijn voor de goede werking van de installatie, en zijn altijd exclusief btw. De premie wordt berekend op (een aandeel van) de in aanmerking komende kosten, en afgetopt op basis van een specifieke vermogen-afhankelijke formule.

Berekening premie bij fossiele brandstof

De steun is beperkt tot maximaal 30% van de in aanmerking komende kosten. De premie wordt berekend volgens de formule 1715 . √(P_nom ), waarbij P_nom het nominaal elektrisch vermogen van de installatie is. Anders gezegd: als het resultaat groter is dan 30% van de investeringskosten, kan u enkel aanspraak maken op 30 % van de investeringskost.

Voorbeeld: u bent eigenaar van een warmte-krachtinstallatie op aardgas met een nominaal elektrisch vermogen van 1,7 kW. De totale investeringskosten zijn 7.250 euro exclusief btw.

De maximale premie volgens de formule bedraagt 2.236 euro (=1715 . √1,7). Dit bedrag wordt begrensd op 30% van de investeringskosten, in dit geval gelijk aan 2.175 euro (= 30% van 7.250 euro). U kan voor deze installatie dus aanspraak maken op 2.175 euro.

Berekening premie bij biogas

De steun voor ondernemingen is beperkt tot een bepaald percentage van de in aanmerking komende kosten, afhankelijk van de grootte van de onderneming:

  • 65% voor kleine ondernemingen en aanvragers die geen onderneming zijn
  • 55% voor middelgrote ondernemingen
  • 45% voor grote ondernemingen

De maximale premie wordt vervolgens berekend volgens de formule is 4700.P_nom, waarbij P_nom het nominaal elektrisch vermogen van de installatie is.

Voorbeeld 1: een grote onderneming is eigenaar van een warmte-krachtinstallatie op biogas,  met een nominaal elektrisch vermogen van 9,5 kW. De installatie bestaat uit de warmte-krachtinstallatie, een vergistingstank, een stuureenheid en gasbehandelingsinstallatie. De totale investeringskosten zijn 110.000 euro exclusief btw.

Op basis van de in aanmerking komende kosten, bedraagt de premie 49.500 euro (= 45% van 110.000).  Maar de maximale premie volgens de formule die gebaseerd is op het vermogen komt uit op  44.650 euro (= 4700 . 9,5).
 De onderneming heeft recht op een ondersteuning van 44.650 euro.

Voorbeeld 2: een grote onderneming is eigenaar van een warmte-krachtinstallatie op biogas,  met een nominaal elektrisch vermogen van 9,5 kW. De installatie bestaat uit de warmte-krachtinstallatie, een vergistingstank, een stuureenheid en gasbehandelingsinstallatie. De totale investeringskosten zijn 80.000 euro exclusief btw.

Op basis van de in aanmerking komende kosten bedraagt de premie 36.000 euro (= 45% van 80.000).  Volgens de formule die gebaseerd is op het vermogen, heeft de onderneming recht op  44.650 euro (= 4700 . 9,5).
 De onderneming heeft recht op een ondersteuning van 36.000 euro.