Hoeveel bedraagt de steun?

Het steunbedrag wordt onder andere bepaald door het elektrisch vermogen en het brandstoftype. Hou er rekening mee dat niet alle investeringskosten in aanmerking komen, enkel de kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan de warmte-krachtinstallatie zelf, inclusief het vergistingsgedeelte. Deze kosten moeten aantoonbaar en noodzakelijk zijn voor de goede werking van de installatie, en zijn altijd exclusief btw. De premie wordt berekend op (een aandeel van) de in aanmerking komende kosten, en afgetopt op basis van een specifieke vermogen-afhankelijke formule.

Berekening premie bij biogas

De steun voor ondernemingen is beperkt tot een bepaald percentage van de in aanmerking komende kosten, afhankelijk van de grootte van de onderneming:

  • 65% voor kleine ondernemingen en aanvragers die geen onderneming zijn
  • 55% voor middelgrote ondernemingen
  • 45% voor grote ondernemingen

De maximale premie wordt vervolgens berekend volgens de formule is 4700.P_nom, waarbij P_nom het nominaal elektrisch vermogen van de installatie is.

Voorbeeld 1: een grote onderneming is eigenaar van een warmte-krachtinstallatie op biogas,  met een nominaal elektrisch vermogen van 9,5 kW. De installatie bestaat uit de warmte-krachtinstallatie, een vergistingstank, een stuureenheid en gasbehandelingsinstallatie. De totale investeringskosten zijn 110.000 euro exclusief btw.

Op basis van de in aanmerking komende kosten, bedraagt de premie 49.500 euro (= 45% van 110.000).  Maar de maximale premie volgens de formule die gebaseerd is op het vermogen komt uit op  44.650 euro (= 4700 . 9,5).
 De onderneming heeft recht op een ondersteuning van 44.650 euro.

Voorbeeld 2: een grote onderneming is eigenaar van een warmte-krachtinstallatie op biogas,  met een nominaal elektrisch vermogen van 9,5 kW. De installatie bestaat uit de warmte-krachtinstallatie, een vergistingstank, een stuureenheid en gasbehandelingsinstallatie. De totale investeringskosten zijn 80.000 euro exclusief btw.

Op basis van de in aanmerking komende kosten bedraagt de premie 36.000 euro (= 45% van 80.000).  Volgens de formule die gebaseerd is op het vermogen, heeft de onderneming recht op  44.650 euro (= 4700 . 9,5).
 De onderneming heeft recht op een ondersteuning van 36.000 euro.

Berekening premie bij fossiele brandstof

Sinds 1 januari 2022 werd deze premie afgeschaft voor micro-WKK's die gebruik maken van een fossiele brandstof.

Enkel voor kleinschalige WKK-installaties op biogas kan deze premie aangevraagd worden.

Sinds 1 januari 2022 werd deze premie afgeschaft voor WKK's die gebruik maken van een fossiele brandstof.

Published on: 
14-10-2019