IkBENOveer-voorloper worden

Wachten tot wanneer BENoveren verplicht wordt, is geen optie. We willen vandaag al de kandidaat-verbouwers informeren over het belang van hogere ambities op het vlak van energieprestaties, een goed planning en deskundig advies. Zo kunnen de verscheidene renovatiestappen in de meest logische volgorde worden uitgevoerd en blijven latere renovatiewerken haalbaar.

Professionals in de bouwsector (architect, aannemer, energiedeskundige, producent van bouwmaterialen … ), lokale overheden, intermediaire organisaties en kredietinstellingen zijn van kapitaal belang om die BENOvatie-principes vandaag al te promoten of in de praktijk te brengen. Voor hen is een cruciale rol weggelegd om samen met ons een stevig BENOvatie-draagvlak uit te bouwen. Zij kunnen hier meer zichtbaarheid aan geven met het gratis "Ik BENOveer"-campagnemateriaal.

 Voorlopers die het gratis campagnemateriaal (logo, website-banner, advertentie, ... in digitale versie) in hun communicatie wensen te gebruiken, kunnen gebruik maken van het aanvraagformulier.

Deze tekst mag je vrij gebruiken voor je communicatie over "ik BENOveer".

Published on: 
14-06-2017