BENOvatiedoelstellingen

Om de BENOvatiedoelstelling voor jouw woning na te streven, zijn er twee mogelijkheden:

Mogelijkheid 1:
Ofwel zorg je ervoor geen enkel onderdeel van de bouwschil (dak, muren, ramen,  vloeren, … ) van jouw woning de vastgelegde isolatiewaarde of U-waarde overschrijdt:

• daken: Umax = 0,24 W/m².K

• buitenmuren: Umax = 0,24 W/m².K

• ramen (profielen en beglazing): Umax = 1,5 W/m².K en glas: Umax = 1,0 W/m².K

• deuren en poorten: Umax = 2.0 W/m².K

• vloeren: Umax = 0,24 W/m².K

en verwarm je met een energiezuinige installatie of laat je je woning aansluiten op een efficiënt warmtenet.

Mogelijkheid 2:

Ofwel behaalt je woning na renovatie een E-peil van maximaal E60 of een energiescore (EPC-kengetal) van 100 kWh/m². 

 

Published on: 
05-10-2018