Inleiding formulier Verhoogde Investeringsaftrek

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om een attest te verkrijgen voor een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over de voorwaarden en over de investeringen die in aanmerking komen, vindt u in volgend document :

Wie vult dit formulier in?

Dit formulier wordt ingevuld en ondertekend door de belastingplichtige of de persoon die wettelijk bevoegd is om de onderneming te binden.

Browserknoppen

Tijdens het invullen van de aanvraag mag u geen gebruik maken van de browserknoppen om terug te keren naar een vorige pagina. Wenst u zaken te corrigeren of wenst u later verder te werken, ga dan met de knop "Sla op en ga verder" tot het laatste scherm en sla het dossier voorlopig op.

Wanneer u uw dossier voorlopig opslaat, kan u later verder werken aan het dossier door het ingeven van de 3 gegevens: accountcode van uw onderneming, code van het dossier en het dossiernummer.

Indien u in de toekomst een volgend project wenst in te dienen, moet u enkel de accountcode van uw onderneming en een mailadres ingeven om een nieuw dossier te openen. U krijgt dan automatisch een nieuwe dossiercode en een nieuw dossiernummer voor dat dossier. Alle gegevens van de onderneming worden op die manier opgehaald en u hoeft deze niet meer in te geven.

Meer informatie over het gebruik van de toepassing vindt u in  pdf bestandHandleiding_webapplicatie_Verhoogde_investeringsaftrek.pdf (762 kB)

Gegevens

Tijdens het invullen van de aanvraag heeft u een aantal boekhoudkundige en fiscale gegevens nodig. Om het invullen te bespoedigen, houdt u best deze gegevens bij de hand:

  1. ondernemingsnummer (KBO-nummer of BTW-nummer);
  2. adres van uw belastingkantoor Controle Vennootschapsbelasting (NIET van BTW-kantoor);
  3. het belastbaar tijdperk (periode waarin de investering plaatsvond);
  4. facturen van de investering. Indien meer dan 10 facturen: overzichtslijst van de facturen;
  5. rekeningnummer in de boekhouding waar de investeringen worden geboekt: bv. 21, 22 (NIET het bankrekeningnummer);
  6. korte technische beschrijving van de leveranciers (voor sommige installaties is de omschrijving op de factuur voldoende: bv. kWp (kilowatt piek) voor PV);
  7. categorie van de investering, zie ook pdf bestandHandleiding verhoogde investeringsaftrek (794 kB);
  8. absolute energiebesparing in l stookolie, kWh elektriciteit of m³ aardgas;
  9. procentuele energiebesparing ten opzichte van de toestand vóór investeringen voor categorie 2 (isolatie leidingen), categorie 3 (isolatie ovens), categorie 8 (aanpassing apparatuur), categorie 9 (nieuwe processen);
  10. procentuele toename van het tonnage per spoor of waterweg voor categorie 12.

Ik wens nu te starten met het invullen van de aanvraag

Published on: 
04-05-2018