Certificaat van bekwaamheid

Wie wil investeren in zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp of pelletketel vertrouwt beter niet blind op de goedkoopste offerte. Het juist berekenen en plaatsen van zo’n installatie is weggelegd voor ervaren, bekwame vaklui.

Om erop toe te zien dat installateurs goed opgeleid worden en de installaties volgens de regels van de kunst geplaatst worden, hebben de drie gewesten samen een certificatiesysteem voor installateurs uitgewerkt.

Installateurs kunnen een certificaat in één of meerdere categorie behalen:

  • biomassaketels;
  • fotovoltaïsche zonne-energiesystemen;
  • ondiepe geothermische systemen;
  • thermische zonne-energiesystemen voor sanitair warm water;
  • thermische zonne-energiesystemen combinatie warm water én ruimteverwarming;
  • warmtepompen.

Een certificaat van bekwaamheid is een certificaat van ervaring en wordt toegekend op basis van

  • het volgen van een erkende opleiding,
  • het slagen voor een examen,
  • basisberoep en
  • relevante beroepservaring.

Op naam

Het certificaat staat steeds op naam van de installateur. Het wordt dus niet toegekend aan een bedrijf.

Kwaliteitscontrole

Een onafhankelijke certificeringsinstelling (www.rescert.be) verzekert de kwaliteitscontrole.

Zeven jaar geldig

Wie - na verloop van zeven jaar - de geldigheidsduur van zijn/haar certificaat wil verlengen, moet opnieuw bijscholing volgen.

Intrekken van een certificaat

Wanneer het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) vaststelt dat het werk van een gecertificeerde aannemer van onvoldoende kwaliteit getuigt, dan kan het agentschap het hem door RESCert toegekende certificaat van bekwaamheid intrekken. Het VEKA kan in dit kader een beroep doen op externe expertise.

Uniform en geldig in heel België

De drie gewesten zetten samen hun schouders onder dit initiatief en krijgen hiervoor de medewerking van o.a. FOD Economie, Bouwunie, de Vlaamse Confederatie Bouw, het Wetenschappelijk Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf en vzw Quest.

Overzicht installateurs met certificaat

Op de website van RESCert vindt u het overzicht en de contactgegevens van alle gecertificeerde installateurs per categorie. De lijsten worden voortdurend aangevuld.

Voor professionelen
Published on: 
06-08-2019