Certificaat van bekwaamheid

Wie wil investeren in zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp of pelletketel vertrouwt beter niet blind op de goedkoopste offerte. Het juist berekenen en plaatsen van zo’n installatie is weggelegd voor ervaren, bekwame vaklui.

Om erop toe te zien dat installateurs goed opgeleid worden en de installaties volgens de regels van de kunst geplaatst worden, hebben de drie gewesten samen een certificatiesysteem voor installateurs uitgewerkt.

Installateurs kunnen een certificaat in één of meerdere categorie behalen:

 • biomassaketels;
 • fotovoltaïsche zonne-energiesystemen;
 • ondiepe geothermische systemen;
 • thermische zonne-energiesystemen voor sanitair warm water;
 • thermische zonne-energiesystemen combinatie warm water én ruimteverwarming;
 • warmtepompen.

Een certificaat van bekwaamheid is een certificaat van ervaring en wordt toegekend op basis van

 • het volgen van een erkende opleiding,
 • het slagen voor een examen,
 • toegang tot het beroep én
 • relevante beroepservaring.

Indien de installateur echter nog niet over voldoende relevante beroepservaring beschikt, kan RESCert een ‘certificaat van bekwaamheid als aspirant’ afleveren. Indien er in de tussentijd voldoende relevante ervaring wordt opgebouwd, wordt dit door RESCert gratis omgezet naar een certificaat van bekwaamheid. 

Op naam

Het certificaat staat steeds op naam van de installateur. Het wordt dus niet toegekend aan een bedrijf (daarvoor bestaan bedrijfslabels zoals Quest).

Verplicht bij energiepremie

Vanaf 1 juli 2017 worden de premies voor zonneboilers en voor warmtepompen gekoppeld aan het kwaliteitssysteem. Om in aanmerking te komen voor de zonneboiler- of warmtepomppremie moet dan minstens de zaakvoerder of één van zijn werknemers in het bezit zijn van een dergelijk certificaat van bekwaamheid, afgeleverd door RESCert.

 • Voor de zonneboilerpremie moet de installateur beschikken over het RESCert-certificaat van zonthermische installaties voor sanitair warm water of voor gecombineerde systemen.
 • Voor de warmtepomppremie moet de installateur in het bezit zijn van een RESCert-certificaat voor warmtepompen of ondiepe geothermische systemen. Bij een geothermische warmtepomp moet enkel de installateur van de warmtepomp en niet het boorbedrijf over het RESCert-certificaat beschikken.

Een gecertificeerde aannemer zal de verantwoordelijkheid voor de kwalitatieve uitvoering van de gesubsidieerde installatie op zich nemen. Zijn certificeringsnummer zal dan ook op het premieaanvraagformulier vermeld moeten worden.

Indien de uitvoerende aannemer niet over een certificaat van bekwaamheid beschikt, dan dient hij of zij zich te laten bijstaan. Dit kan door een extern RESCert-gecertificeerd installateur die de goede uitvoering van de installatie valideert. De uitvoerende aannemer zal vervolgens het certificeringsnummer van deze derde partij op het aanvraagformulier moeten vermelden.

Kwaliteitscontrole

Een onafhankelijke certificeringsinstelling (www.rescert.be) verzekert de kwaliteitscontrole.

Vijf jaar geldig

Wie - na verloop van vijf jaar - de geldigheidsduur van zijn/haar certificaat wil verlengen, moet opnieuw bijscholing volgen.

Intrekken van een certificaat

Wanneer het Vlaams Energieagentschap (VEA) vaststelt dat het werk van een gecertificeerde aannemer van onvoldoende kwaliteit getuigt, dan kan het agentschap het hem door RESCert toegekende certificaat van bekwaamheid intrekken. Het VEA kan in dit kader een beroep doen op externe expertise.

Uniform en geldig in heel België

De drie gewesten zetten samen hun schouders onder dit initiatief en krijgen hiervoor de medewerking van o.a. FOD Economie, Bouwunie, de Vlaamse Confederatie Bouw, het Wetenschappelijk Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf en vzw Quest.

Overzicht installateurs met certificaat

Op de website van RESCert vindt u het overzicht en de contactgegevens van alle gecertificeerde installateurs per categorie. De lijsten worden voortdurend aangevuld.

Ook interessant

Installatiebedrijven met Quest-kwaliteitslabel, hebben verplicht een aantal installateurs met een certificaat van bekwaamheid in dienst.

Voor professionelen