Investeringssteun van Elia

Elia als beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit (tot 70kV) verleent investeringssteun aan haar eindafnemers voor energiebesparende investeringen in niet-woongebouwen indien een energiestudie of energieaudit aantoont dat de investeringen een belangrijke energiebesparing opleveren en een terugverdientermijn hebben die langer is dan 2 jaar.

De afnemer moet voor hij de investering uitvoert de energieaudit of energiestudie voorleggen ter goedkeuring aan Elia.

Alle voorwaarden op www.elia.be.

Published on: 
02-07-2014