Keuringsverslag overmaken via ExpertBase

Enkel relevant voor installaties met de status Beslist. Maak het keuringsverslag via de actie een wijziging  over.

 • Voeg een nieuwe actie toe (Dossier > Nieuwe actie toevoegen).
 • Kies in het scherm Nieuwe actie aanmaken de optie een wijziging melden.
 • Nadat de actie aangemaakt is komt u in tabblad Toelichting  terecht. Vink periodieke keuring aan.
 • Ga naar het tabblad Metingen. In de gegevensblok Schema’s en keuringsverslag  moet u:
  • het keuringsverslag opladen
  • de datum van het keuringsverslag invullen (= de datum waarop de keurder langskwam)
  • aanduiden of het om een volledige keuring met of zonder wijzigingen gaat.
 • Kijk voordat u de actie indient na of het formulier een duidelijk beeld geeft van de huidige situatie. Als er gegevens gewijzigd zijn, moet u deze wijzigingen eerst in deze actie opnemen.
 • De actie kan ingediend worden door een gebruiker met de rol aanvrager of certificaatgerechtigde.

De inhoud van de keuring en wanneer deze moet gebeuren, is bepaald in pdf bestandBesluit administrateur-generaal tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor productie-installaties moet voldoen (1.23 MB).

Nieuwe installatie

Een installatie moet gekeurd worden bij opstart, afhankelijk van de grootte van de installatie is een bijkomende keuring vereist.

De AREI-keuring is verplicht bij de indienstneming van iedere elektrische installatie, ook als de installatie fysiek niet is aangesloten op het openbaar elektriciteitsnet (eilandbedrijf). In dit verslag moet minstens volgende gegevens opgenomen zijn:

 • de datum van de keuring
 • de energiebron(nen)
 • het merk van de productie-installatie
 • het type van de productie-installatie
 • het nominaal en maximaal vermogen uitgedrukt in kW/kVA van de productie-installatie
 • het serienummer van de productie-installatie
 • EAN-nummer van de meter waarop de installatie is aangesloten
 • een door de keurder ondertekend eendraadsschema

Het keuringsverslag moet opgesteld zijn door een erkende keurder , zoals bepaald in artikel 275 van het AREI. Op de website van de Federale Overheidsdienst Economie vindt u de lijst met erkende keurders.

Op het moment van de keuring, moeten alle meters beschikken over een geldig ijkcertificaat. Om geldig te zijn moet een ijkcertificaat, volgende informatie bevatten:

 • het serienummer van het meetinstrument
 • de datum van de ijking of kalibratie (op dag van de keuring moet deze < 5 jaar)
 • handtekening van de verantwoordelijke voor de ijking
 • de resultaten van de uitgevoerde controles
 • bevestiging van de conformiteit van de testresultaten met de gehanteerde norm, voorschrift of procedure
 • naam van de instantie die de kalibratie of ijking heeft uitgevoerd

Installatie groter dan 200 kW

Een aanvullende keuring is verplicht bij de indienstneming of bij de ingrijpende wijziging van de installatie. Deze keuring kan ten vroegste plaatsvinden op de dag dat de installatie in dienst gaat. De certificaten of garanties van oorsprong voor uw installatie kunnen ten vroegste uitgereikt worden vanaf de datum van het volledige keuringsverslag.

In de beslissing en communicatie over de toekenning van

 • groenestroomcertificaten, wordt dit verslag de groenestroomkeuring genoemd.
 • warmte-krachtcertificaten, wordt dit verslag het warmte-krachtkeuringsverslag genoemd.

Tweejaarlijkse keuringsverplichting

Het keuringsverslag moet om de twee jaar vernieuwd worden voor iedere installatie die groter is dan 1000 kW. Dit tweejaarlijks verslag is belangrijk voor de verdere toekenning van de certificaten en garanties van oorsprong. Controleer op het moment van deze keuring of alle meters nog beschikken over een geldig ijkcertificaat.

Er is geen tweejaarlijkse keuring nodig als alle metingen die noodzakelijk zijn voor het bekomen van certificaten of garanties van oorsprong uitgevoerd worden door de netbeheerder.

Wijzigingen

Een wijziging kan tot gevolg hebben, dat de installatie opnieuw gekeurd moet worden. Wanneer dit moet gebeuren, is beschreven in pdf bestandBesluit administrateur-generaal tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor productie-installaties moet voldoen (1.23 MB)

Geaccrediteerde keuringsinstanties

In Vlaanderen zijn volgende instanties geaccrediteerd voor het uitvoeren en uitreiken van een keuringsverslag

  ACEG vzw

Statutory Services Belgium vzw (SGS) 

 Technisch Bureau Verbrugghen (BTV) 

 Vinçotte

type keuring groene stroom en warmte-krachtkoppeling groene stroom en warmte-krachtkoppeling groene stroom en warmte-krachtkoppeling  groene stroom en warmte-krachtkoppeling
adres Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever

Noorderlaan 87, 2030 Antwerpen

Van Der Sweepstraat 3 bus 44, 2000 Antwerpen

Noordersingel 23, 2140 Antwerpen

contactpersoon Ben Grossen Pascal De Brandt Bert Struys
 
Ivan Diddens
Pieter Sergoynne
tel. of gsm: 02/880.88.90 of 0472/72.03.95 03/545.48.80 016/63.82.57

Ivan Diddens: 0477/35.11.87
Pieter Sergoynne: 0490/66.59.90

e-mail: info@aceg.be sgs.antwerp.sgsssb@sgs.com bert.struys@btvcontrol.be

ididdens@vincotte.be
psergoynne@vincotte.be 

website: www.aceg.be www.sgs.be www.btvcontrol.be www.vincotte.com

Een groenestroom -of warmte-krachtkeuringsverslag mag niet verward worden met een AREI-keuring.

Published on: 
11-03-2019