Klacht over een EPC?

Heeft u vragen over de correctheid van uw EPC? Heeft u geen geldig EPC ontvangen of is de EPC-informatie in de advertentie niet correct? Dan kunt u dat via het klachtenformulier hiernaast aan het VEA melden.

Let op:

  • Bij de berekening van de energiescore wordt geen rekening gehouden met de kwaliteit van de uitvoering van de (werken aan de) woning. Vochtproblemen, luchtkwaliteit, defecte installaties, houtrot, ... hebben dan ook geen rechtstreekse invloed op de energiescore op het EPC. Zo kan in een goed geïsoleerde woning met een goede energiescore toch een vochtprobleem opduiken. Meer informatie over de woonkwaliteit vindt u op de website van Wonen Vlaanderen. Indien u klachten heeft over de woningkwaliteit, kan u terecht bij uw gemeente.
  • Het VEA behandelt geen anonieme klachten. Ook telefonische klachten kunnen we niet verwerken. Schriftelijke klachten, per brief of fax, worden wel aanvaard. Bij voorkeur gebruikt u het klachtenformulier hiernaast en stuurt u het naar energie@vlaanderen.be. Vul de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in.  Een klachtenprocedure kan tot 6 maanden in beslag nemen.
  • Heeft u een woning gekocht en heeft u geen EPC ontvangen dan moet u dat binnen een jaar na aankoop (datum akte) melden.  Ook bij huur kunt u een klacht indienen tot uiterlijk één jaar na ondertekenen van het huurcontract. Voor vragen over de correctheid van een EPC heeft u 2 jaar (na aankoop) de tijd om een klacht in te dienen. Bovendien mogen gedurende de klachtenprocedure ook geen werkzaamheden worden doorgevoerd aan de gebouwdelen die naar aanleiding van de klacht gecontroleerd worden.
  • Als u een klacht indient, wordt u omwille van privacyredenen niet op de hoogte gebracht van de eventuele sanctie die aan de eigenaar, makelaar of energiedeskundige werd opgelegd.  Bij afwezigheid van een EPC riskeert de verkoper/verhuurder een boete maar zal de koper/huurder geen EPC ontvangen. Gaat uw klacht over correctheid van een EPC dan krijgt de huidige eigenaar een aangepast EPC indien effectief fouten worden vastgesteld bij controle. Bij verhuur moet de eigenaar een kopie van het aangepaste EPC aan de huurder bezorgen.
  • Oplossen van louter contractuele geschillen is geen bevoegdheid van het VEA. Het VEA kan een uitspraak doen over de vereiste aanwezigheid, advertentieverplichting of correctheid van het EPC maar kan geen uitspraak doen over contractuele geschillen of geleden schade. Voor juridische advies kunt u bijvoorbeeld terecht bij de wetswinkel of de Commissie Juridische Bijstand.
  • De energiescore op uw EPC is niet bedoeld om te vergelijken met het werkelijke energieverbruik dat op uw energiefactuur staat. Bij de opmaak van het EPC wordt namelijk gerekend met een standaardverbruik en een standaardklimaat dat voor alle woningen hetzelfde is. Met het werkelijke energieverbruik dat sterk kan verschillen van gezin tot gezin wordt geen rekening gehouden bij de opmaak van het EPC.