Energietransitie

De 'energietransitie’ is de overgang van onze huidige manier van energie gebruiken naar een zuinigere, slimmere en groenere aanpak.

Om de klimaatverstoring te beperken, bouwen we mee aan een klimaatneutraal Europa tegen 2050: binnen minder dan 30 jaar leven en werken we zonder schadelijk effect op het klimaat. Daarvoor moeten we in onze gebouwen, bedrijven en op de baan afstappen van stookolie, aardgas en benzine of diesel.

Meer info over de energietransitie en tips om zelf zuiniger, slimmer en groener energie te gebruiken, vindt u op de campagnewebsite meemetdestroom.be

De derde campagnegolf focust op toekomstgericht verwarmen: 'Maak je huis klaar voor de toekomst'

De energietransitie is een werk van lange adem en van iedereen. Daarom werden de Vlaamse overheid, netbeheerder Fluvius en tal van organisaties 'partners van de energietransitie in Vlaanderen'. 
De groep partners breidt steeds verder uit. 
Wil uw organisatie ook partner worden?

Liggen Vlamingen wakker van het klimaat en de energietransitie? Zijn ze bereid hun gedrag aan te passen?
Bekijk de belangrijkste resultaten van ons marktonderzoek.

Volg de energietransitie van uw gemeente, provincie, Vlaanderen. De meest recente officiële cijfers, grafieken, kaarten en tabellen vindt u in de energiekaart.

De eerste campagnegolf schenkt aandacht aan de energietransitie.
Published on: 
11-02-2022